Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 4 - 1975

Avtorji

Viktor Turnšek, dipl. inž.

Petindvajset let Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij Ljubljana

UDK: 061.6:69.001.6

PETINDVAJSET LET ZAVODA ZA RAZISKAVO MATERIALA IN KONSTRUKCIJ LJUBLJANA
Ob 25-letnici Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij Ljubljana obravnava članek historiat te ustanove od njenih začetkov leta 1949 do danes, naloge in obseg njene dejavnosti, strokovno tehnično osebje, način poslovanja, upravljanje in samoupravljanje, problematiko njenega raziskovalnega dela na področju gradbeništva in industrije gradbenega materiala, publicistiko Zavodovih sodelavcev in perspektive za prihodnost.

PETINDVAJSET LET ZAVODA ZA RAZISKAVO MATERIALA IN KONSTRUKCIJ LJUBLJANA

Ob 25-letnici Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij Ljubljana obravnava članek historiat te ustanove od njenih začetkov leta 1949 do danes, naloge in obseg njene dejavnosti, strokovno tehnično osebje, način poslovanja, upravljanje in samoupravljanje, problematiko njenega raziskovalnega dela na področju gradbeništva in industrije gradbenega materiala, publicistiko Zavodovih sodelavcev in perspektive za prihodnost.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

The 25th anniversary of the Institute for research and testing in materials and structures Ljubljana

 

PETINDVAJSET LET ZAVODA ZA RAZISKAVO MATERIALA IN KONSTRUKCIJ LJUBLJANA
Ob 25-letnici Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij Ljubljana obravnava članek historiat te ustanove od njenih začetkov leta 1949 do danes, naloge in obseg njene dejavnosti, strokovno tehnično osebje, način poslovanja, upravljanje in samoupravljanje, problematiko njenega raziskovalnega dela na področju gradbeništva in industrije gradbenega materiala, publicistiko Zavodovih sodelavcev in perspektive za prihodnost.

 

THE 25th ANNIVERSARY OF THE INSTITUTE FOR RESEARCH AND TESTING IN MATERIALS AND STRUCTURES LJUBLJANA

In occasion of 25th anniversary of the Institute the paper treats in detail the historical development of this institution from its beginning in the year 1949 till today, the tasks and extents of its activities, the technical staff, the ways of management and self-management, as well as the problems of its research and testing work in the field of building construction and building material industry. In conclusion the author mentions the bibliography of the Institute’s researches, and the perspectives for the future.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si