Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 12 - 2001

Avtorji

Tinkara Kopar, univ. dipl. inž. kem.
mag. Vilma Ducman, univ. dipl. inž. kem.

OVREDNOTENJE MERILNE NEGOTOVOSTI PRI PRESKUŠANJU GRADBENIH MATERIALOV

UDK: 69:620.1.088:006(100)ENISO/IEC17025

POVZETEK Novi standard EN ISO/IEC 17025: “General requirements
for the competence of testing and calibration laboratories” zahteva, da imajo akreditirani laboratoriji postopke za oceno merilne negotovosti. Pri podajanju rezultatov je pomembno poznavanje merilne negotovosti, ker le - ta kvantitativno oceni območje vrednosti, znotraj katerih leži prava vrednost. S tem omogoča tudi lažjo primerjavo rezultatov različnih laboratorijev ali različnih metod. Določanje merilne negotovosti je kompleksen postopek, saj zahteva poleg poznavanja statističnih metod ovrednotenja negotovosti tudi poglobljeno strokovno poznavanje določenega področja. V prispevku so podani primeri izračunov merilne negotovosti pri preskušanju gradbene keramike, in sicer pri določitvi vpijanja vode, nosilnosti in tlačne trdnosti.
O I I |\/1 |\/l A D V The new standard EN ISO/IEC 17025: “General IVI M n T requirements for the competence of testing and calibration laboratories” requires that accredited testing laboratories shall have and shall apply procedures for estimating uncertainty of measurement. The measurement uncertainty of a result is a quantitative indication of its quality, and knowing the measurement uncertainty when reporting a result, allows the comparison of results from different laboratories or results obtained by different test methods. The evaluation of the measurement uncertainty is a complex procedure, which requires a good statistical background as well as good understanding of the specific testing field. In the article, some examples of the evaluated measurement uncertainties for testing of ceramics building materials are presented such as: water absorption, load bearing strength, and compressive strength.

POVZETEK

Novi standard EN ISO/IEC 17025: “General requirements for the competence of testing and calibration laboratories” zahteva, da imajo akreditirani laboratoriji postopke za oceno merilne negotovosti. Pri podajanju rezultatov je pomembno poznavanje merilne negotovosti, ker le - ta kvantitativno oceni območje vrednosti, znotraj katerih leži prava vrednost. S tem omogoča tudi lažjo primerjavo rezultatov različnih laboratorijev ali različnih metod. Določanje merilne negotovosti je kompleksen postopek, saj zahteva poleg poznavanja statističnih metod ovrednotenja negotovosti tudi poglobljeno strokovno poznavanje določenega področja. V prispevku so podani primeri izračunov merilne negotovosti pri preskušanju gradbene keramike, in sicer pri določitvi vpijanja vode, nosilnosti in tlačne trdnosti.

 

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

EVALUATION OF THE MEASUREMENT UNCERTAINTY IN TESTING OF BUILDING MATERIALS

POVZETEK Novi standard EN ISO/IEC 17025: “General requirements
for the competence of testing and calibration laboratories” zahteva, da imajo akreditirani laboratoriji postopke za oceno merilne negotovosti. Pri podajanju rezultatov je pomembno poznavanje merilne negotovosti, ker le - ta kvantitativno oceni območje vrednosti, znotraj katerih leži prava vrednost. S tem omogoča tudi lažjo primerjavo rezultatov različnih laboratorijev ali različnih metod. Določanje merilne negotovosti je kompleksen postopek, saj zahteva poleg poznavanja statističnih metod ovrednotenja negotovosti tudi poglobljeno strokovno poznavanje določenega področja. V prispevku so podani primeri izračunov merilne negotovosti pri preskušanju gradbene keramike, in sicer pri določitvi vpijanja vode, nosilnosti in tlačne trdnosti.
O I I |\/1 |\/l A D V The new standard EN ISO/IEC 17025: “General IVI M n T requirements for the competence of testing and calibration laboratories” requires that accredited testing laboratories shall have and shall apply procedures for estimating uncertainty of measurement. The measurement uncertainty of a result is a quantitative indication of its quality, and knowing the measurement uncertainty when reporting a result, allows the comparison of results from different laboratories or results obtained by different test methods. The evaluation of the measurement uncertainty is a complex procedure, which requires a good statistical background as well as good understanding of the specific testing field. In the article, some examples of the evaluated measurement uncertainties for testing of ceramics building materials are presented such as: water absorption, load bearing strength, and compressive strength.

SUMMARY

The new standard EN ISO/IEC 17025: “General requirements for the competence of testing and calibration laboratories” requires that accredited testing laboratories shall have and shall apply procedures for estimating uncertainty of measurement. The measurement uncertainty of a result is a quantitative indication of its quality, and knowing the measurement uncertainty when reporting a result, allows the comparison of results from different laboratories or results obtained by different test methods. The evaluation of the measurement uncertainty is a complex procedure, which requires a good statistical background as well as good understanding of the specific testing field. In the article, some examples of the evaluated measurement uncertainties for testing of ceramics building materials are presented such as: water absorption, load bearing strength, and compressive strength.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si