Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 9-12 - 1991

Avtorji

mag. Janez Gabrijelčič, dipl. oec., direktor službe za razvoj organizacije in računalništva GIP »Pionir« Novo mesto
Bojan Saje, dipl. gr. inž., vodja razvoja GIP »Pionir« Novo mesto

OSNOVE ORGANIZACIJSKEGA RAZVOJA IN NJEGOVA APLIKACIJA PRI GIP »PIONIR« S POMOČJO PROGRAMA »PIONIREKA«

UDK: 65.012:518.68:624

povzetek
Živimo in delujemo v zapletenih razmerah, ko si spremembe izredno hitro sledijo, veliko bolj kot nekdaj, ko je bilo le-te laže predvideti. Tem burnim spremembam mora slediti tudi organizacijska znanost in na svoj način nanje vplivati. Kot odgovor na te spremembe in tudi kot aktivni dejavnik na obstoječa dogajanja se je pojavila nova strokovna veda - organizacijski razvoj, ki bo osrednji predmet našega preučevanja.

POVZETEK

Živimo in delujemo v zapletenih razmerah, ko si spremembe izredno hitro sledijo, veliko bolj kot nekdaj, ko je bilo le-te laže predvideti. Tem burnim spremembam mora slediti tudi organizacijska znanost in na svoj način nanje vplivati. Kot odgovor na te spremembe in tudi kot aktivni dejavnik na obstoječa dogajanja se je pojavila nova strokovna veda - organizacijski razvoj, ki bo osrednji predmet našega preučevanja.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

BASES OF ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT AND ITS APPLICATION IN GIP “PIONIR” BY MEANS OF THE PROGRAMME “PIONIREKA”

 

povzetek
Živimo in delujemo v zapletenih razmerah, ko si spremembe izredno hitro sledijo, veliko bolj kot nekdaj, ko je bilo le-te laže predvideti. Tem burnim spremembam mora slediti tudi organizacijska znanost in na svoj način nanje vplivati. Kot odgovor na te spremembe in tudi kot aktivni dejavnik na obstoječa dogajanja se je pojavila nova strokovna veda - organizacijski razvoj, ki bo osrednji predmet našega preučevanja.

 

SUMMARY

We are living and working in complicated circumstances when changes pile up rapidly, much more rapidly than they used to. In the past they were easier to predict. The organizational science has to follow these stirring changes and exert an influence of them. In reply to these changes and as an active factor to the present happering a new technical science - organizational development has arisen which shall constitute the central subject of our studying.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si