Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1986

Avtorji

izr. prof. dr. Mirko Pšunder

ORGANIZACIJSKI PRIJEMI ZA PREPREČEVANJE VZROKOV SANACIJ, IZDELAVE SANACIJSKIH PROJEKTOV IN IZVEDBE SANACIJ

UDK: 711.168:69.03

 

Povzetek
Sanacije objektov predstavljajo pomembno aktivnost našega gradbeništva. Številni simpozij in posvetovanja so odgovorili na teoretična vprašanja sanacij, manj pa je obdelano področje organizacijskih prijemov za preprečevanje vzrokov sanacij in organizacijskih prijemov za izdelavo sanacijskih projektov in izvedbo sanacij.
V tem prispevku ugotavljamo, kateri so glavni vzroki za velike stroške sanacijskih posegov in kako naj se kar najbolj zmanjšajo. Podan je tudi predlog, kako se je treba lotiti zahtevnih sanacijskih posegov tako s stališča projektiranja kot s stališča izvedbe.

 

Povzetek

Sanacije objektov predstavljajo pomembno aktivnost našega gradbeništva. Številni simpozij in posvetovanja so odgovorili na teoretična vprašanja sanacij, manj pa je obdelano področje organizacijskih prijemov za preprečevanje vzrokov sanacij in organizacijskih prijemov za izdelavo sanacijskih projektov in izvedbo sanacij.

V tem prispevku ugotavljamo, kateri so glavni vzroki za velike stroške sanacijskih posegov in kako naj se kar najbolj zmanjšajo. Podan je tudi predlog, kako se je treba lotiti zahtevnih sanacijskih posegov tako s stališča projektiranja kot s stališča izvedbe.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

AN ORGANIZATIONAL APROACH TO A REPARATION CAUSES, PREVENTION, REPARATION DESIGN AND IT’S REALISATION

 

Povzetek
Sanacije objektov predstavljajo pomembno aktivnost našega gradbeništva. Številni simpozij in posvetovanja so odgovorili na teoretična vprašanja sanacij, manj pa je obdelano področje organizacijskih prijemov za preprečevanje vzrokov sanacij in organizacijskih prijemov za izdelavo sanacijskih projektov in izvedbo sanacij.
V tem prispevku ugotavljamo, kateri so glavni vzroki za velike stroške sanacijskih posegov in kako naj se kar najbolj zmanjšajo. Podan je tudi predlog, kako se je treba lotiti zahtevnih sanacijskih posegov tako s stališča projektiranja kot s stališča izvedbe.

 

Summary

A building reparation presents a significant activity in civil engineering. Large number of conferences and symposiums have answered to the theoretical questions of a reparation, but the less treated field is organisational approach to the reparation causes prevention and organizational approach of the realisation of the design and the performance of a reparation.

The paper indicates main reasons for great expences of the reparation and a way to reduce these causes to a minimum. A proposal of correct approach to the reparation is also given from both design and performance viewpoint.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si