Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - oktober 2019

Avtorji

prof. dr. Stojan Kravanja, univ. dipl. inž. grad.
doc. dr. Tomaž Žula, univ. dipl. inž. grad.

OPTIMIZACIJA JEKLENEGA VISOKOTLAČNEGA CEVOVODA Z OJAČITVAMI

UDK: 624.014.2:627.844(497.4)

Povzetek l Članek obravnava optimizacijo jeklenega visokotlačnega cevovoda z
ojačitvami, vgrajenega v izvrtan tunel v hribino. Cevovod je dimenzioniran kot samonosilna
jeklena cilindrična lupina s krožnimi ojačitvami brez sodelovanja hribine in okoliškega
betona. Optimizacija cevovoda je izvedena z nelinearnim programiranjem, NLP. V ta
namen je bil modeliran optimizacijski model PIPEOPT-SR. Optimizacijski model vsebuje
namensko funkcijo mase jeklene konstrukcije, ki je podvržena sistemu pogojnih (ne)
enačb iz statične analize in dimenzioniranja cevovoda v skladu s priporočili C.E.C.T. V
sklepu članka je predstavljen primer optimizacije visokotlačnega cevovoda z ojačitvami
črpalne hidroelektrarne Kozjak, locirane v bližini Maribora.
Ključne besede: optimizacija, nelinearno programiranje, NLP, jeklena cev z ojačitvami,
visokotlačni cevovod

Povzetek

Članek obravnava optimizacijo jeklenega visokotlačnega cevovoda z

ojačitvami, vgrajenega v izvrtan tunel v hribino. Cevovod je dimenzioniran kot samonosilna

jeklena cilindrična lupina s krožnimi ojačitvami brez sodelovanja hribine in okoliškega

betona. Optimizacija cevovoda je izvedena z nelinearnim programiranjem, NLP. V ta

namen je bil modeliran optimizacijski model PIPEOPT-SR. Optimizacijski model vsebuje

namensko funkcijo mase jeklene konstrukcije, ki je podvržena sistemu pogojnih (ne)

enačb iz statične analize in dimenzioniranja cevovoda v skladu s priporočili C.E.C.T. V

sklepu članka je predstavljen primer optimizacije visokotlačnega cevovoda z ojačitvami

črpalne hidroelektrarne Kozjak, locirane v bližini Maribora.

Ključne besede: optimizacija, nelinearno programiranje, NLP, jeklena cev z ojačitvami,

visokotlačni cevovod

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

OPTIMIZATION OF A STEEL PIPE WITH STIFFENER RINGS FOR HIGH-PRESSURE PENSTOCK

 

Povzetek l Članek obravnava optimizacijo jeklenega visokotlačnega cevovoda z
ojačitvami, vgrajenega v izvrtan tunel v hribino. Cevovod je dimenzioniran kot samonosilna
jeklena cilindrična lupina s krožnimi ojačitvami brez sodelovanja hribine in okoliškega
betona. Optimizacija cevovoda je izvedena z nelinearnim programiranjem, NLP. V ta
namen je bil modeliran optimizacijski model PIPEOPT-SR. Optimizacijski model vsebuje
namensko funkcijo mase jeklene konstrukcije, ki je podvržena sistemu pogojnih (ne)
enačb iz statične analize in dimenzioniranja cevovoda v skladu s priporočili C.E.C.T. V
sklepu članka je predstavljen primer optimizacije visokotlačnega cevovoda z ojačitvami
črpalne hidroelektrarne Kozjak, locirane v bližini Maribora.
Ključne besede: optimizacija, nelinearno programiranje, NLP, jeklena cev z ojačitvami,
visokotlačni cevovod

 

Summary

The paper deals with the optimization of a steel pipe with stiffener rings

for high-pressure penstock built in a bored tunnel. The penstock is designed to be self-resistant

steel cylindrical shell with stiffener rings, constructed without the assistance of

the surrounding concrete and rock. The optimization of the penstock is performed by

the non-linear programming approach, NLP. For this purpose, an optimization model

PIPEOPT-SR was developed. The model comprises the mass objective function of the

steel structure, which is subjected to the design and dimensioning constraints, defined

according to C.E.C.T. Recommendations. A numerical example at the end of the paper

presents the optimization of the high-pressure penstock with stiffener rings for the Pump

Hydropower Plant Kozjak, located close to the city of Maribor, Slovenia.

Key words: optimization, non-linear programming, NLP, steel pipe with stiffener rings,

high-pressure penstock

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si