Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1 - 1980

Avtorji

prof. Edo Rodošek

OPTIMIRANJE KONSTRUKCIJ Z VIDIKA ORGANIZACIJE V FAZAH ZASNOVE IN IZVEDBE

UDK: 69.02.07 69.008

Članek obravnava različne organizacijske ukrepe, ki naj pomagajo doseči optimum med uporabnostjo in stroški konstrukcije zgradb, pri čemer kot naj učinkovitejše faze izstopata zlasti celoten študijski razvoj tehnološkega sistema in samo projektiranje objektov. Kot naj zanimivejši ukrepi so omenjeni kompatibilnost sestavnih delov sistema gradnje, kontinuiranost gradnje, prefabrikacije in ustrezno zaporedje optimiranja.
fasadnih izvedb, tako nosilnih kot nenosilnih. Nakup vse težjih stolpnih in avtomobilskih žerjavov je v imenu čim boljše ekonomske računice glede izrabe teh strojev postavil imperative vse večjih oziroma težjih montažnih delov zgradbe z vso spremljajočo problematiko reševanja detajlov, toleranc, zavarovanj, stikovanj in horizontalnega transporta.
Sploh se zdi, da je osnovna pomanjkljivost, ki manjkanje) znanja na tem področju. Znanja je v zavira hitrejši razvoj na področju optimiranja konstrukcij z organizacijskega vidika prenos (in ne po-glavnem dovolj, le plasirati ga je zelo težko, posebno tam, kjer so dolgoročnejši interesi razvoja še vedno podrejeni trenutnim potrebam po čimvečji akumulaciji ali ponekod po golem preživetju. Kar predvsem še manjka, je interdisciplinarno delo, boljša povezava teoretičnih in praktičnih dognanj, transfer povratnih izkušenj, intenzivnejše sodelovanje gradbenih podjetij, raziskovalnih inštitucij in cele verige usmerjenega izobraževanja v gradbeništvu, vključno s fakulteto. Ključ napredka na tem področju je predvsem v kvaliteti kadrov, kar nam praksa vsakodnevno že potrjuje.

Članek obravnava različne organizacijske ukrepe, ki naj pomagajo doseči optimum med uporabnostjo in stroški konstrukcije zgradb, pri čemer kot naj učinkovitejše faze izstopata zlasti celoten študijski razvoj tehnološkega sistema in samo projektiranje objektov. Kot naj zanimivejši ukrepi so omenjeni kompatibilnost sestavnih delov sistema gradnje, kontinuiranost gradnje, prefabrikacije in ustrezno zaporedje optimiranja.

 

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

APPROACH FO THE CONSTRUCTIONS OPTIMIZATION DUE TO THE PLANNING AND REALIZATION

 

Članek obravnava različne organizacijske ukrepe, ki naj pomagajo doseči optimum med uporabnostjo in stroški konstrukcije zgradb, pri čemer kot naj učinkovitejše faze izstopata zlasti celoten študijski razvoj tehnološkega sistema in samo projektiranje objektov. Kot naj zanimivejši ukrepi so omenjeni kompatibilnost sestavnih delov sistema gradnje, kontinuiranost gradnje, prefabrikacije in ustrezno zaporedje optimiranja.
fasadnih izvedb, tako nosilnih kot nenosilnih. Nakup vse težjih stolpnih in avtomobilskih žerjavov je v imenu čim boljše ekonomske računice glede izrabe teh strojev postavil imperative vse večjih oziroma težjih montažnih delov zgradbe z vso spremljajočo problematiko reševanja detajlov, toleranc, zavarovanj, stikovanj in horizontalnega transporta.
Sploh se zdi, da je osnovna pomanjkljivost, ki manjkanje) znanja na tem področju. Znanja je v zavira hitrejši razvoj na področju optimiranja konstrukcij z organizacijskega vidika prenos (in ne po-glavnem dovolj, le plasirati ga je zelo težko, posebno tam, kjer so dolgoročnejši interesi razvoja še vedno podrejeni trenutnim potrebam po čimvečji akumulaciji ali ponekod po golem preživetju. Kar predvsem še manjka, je interdisciplinarno delo, boljša povezava teoretičnih in praktičnih dognanj, transfer povratnih izkušenj, intenzivnejše sodelovanje gradbenih podjetij, raziskovalnih inštitucij in cele verige usmerjenega izobraževanja v gradbeništvu, vključno s fakulteto. Ključ napredka na tem področju je predvsem v kvaliteti kadrov, kar nam praksa vsakodnevno že potrjuje.

 

The article is dealing with different organizatorial moasures directed to obtain the optimum between utility and costs of building sonctructions. As the most efficient phases especially* the complete study development of technological system and building planning is accentiated. The provisions of compatibility of different constituent elements continuance of realization, prefabrications and suitable succession of optimization are given.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si