Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 9-12 - 1991

Avtorji

Tone Zupanc, dipl. gr. ing.

OPAŽNI SISTEM PIONIR ALU - DA ALI NE?

UDK: 69.057.5

POVZETEK
V članku so predstavljeni razlogi za uporabo sodobnega opažnega sistema PIONIR-ALU pri gradnji na zahtevnih tujih trgih. Opažni sistem je razvit in vpeljan v proizvodnjo GIP Pionir Novo mesto.

POVZETEK

V članku so predstavljeni razlogi za uporabo sodobnega opažnega sistema PIONIR-ALU pri gradnji na zahtevnih tujih trgih. Opažni sistem je razvit in vpeljan v proizvodnjo GIP Pionir Novo mesto.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

FORMWORK SYSTEM PIONIR ALU - YES OR NO?

 

POVZETEK
V članku so predstavljeni razlogi za uporabo sodobnega opažnega sistema PIONIR-ALU pri gradnji na zahtevnih tujih trgih. Opažni sistem je razvit in vpeljan v proizvodnjo GIP Pionir Novo mesto.

 

SUMMARY

In this article are represented motives why to use a modern formwork-system PIONIR-ALU constructing on pretentious foreign markets. This formwork system was developed and introduced in the production by GIP “PIONIR” Novo mesto.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si