Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1980

Avtorji

Franc Cafnik, dipl. inž. gradb.

ODSTOPANJE OD MER - TOLERANCE V MONTAŽNI GRADNJI

UDK: 69.057:621.753.1

V članku je obravnavana problematika toleranc v montažni gradnji. Podan je splošen pregled toleranc. Grafično so podane dopustne tolerance po predlogu JUS U.E 3.050. Obravnavan je vpliv toleranc na tehnološki proces proizvodnje. Namen članka je prikazati, da problem toleranc ni samo pogoj za ocenitev kvalitete montažnega elementa, temveč da določitev tolerance bistveno vpliva na ekonomičnost proizvodnje in tipizacijo montažnih elementov.

V članku je obravnavana problematika toleranc v montažni gradnji. Podan je splošen pregled toleranc. Grafično so podane dopustne tolerance po predlogu JUS U.E 3.050. Obravnavan je vpliv toleranc na tehnološki proces proizvodnje. Namen članka je prikazati, da problem toleranc ni samo pogoj za ocenitev kvalitete montažnega elementa, temveč da določitev tolerance bistveno vpliva na ekonomičnost proizvodnje in tipizacijo montažnih elementov.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

TOLERANCES IN THE PREFABRICATED CONSTRUCTION

 

V članku je obravnavana problematika toleranc v montažni gradnji. Podan je splošen pregled toleranc. Grafično so podane dopustne tolerance po predlogu JUS U.E 3.050. Obravnavan je vpliv toleranc na tehnološki proces proizvodnje. Namen članka je prikazati, da problem toleranc ni samo pogoj za ocenitev kvalitete montažnega elementa, temveč da določitev tolerance bistveno vpliva na ekonomičnost proizvodnje in tipizacijo montažnih elementov.

 

The article deals with the problems of tolerances in the prefabricated construction and gives a general review of tolerances. The allowable tolerances according to JUS U.E3.050 are given graphically. It also deals with the influence of tolerances on the technological production procedure. The purpose of the article is to represent not only the fact that the problem of tolerances in the condition for assessing the quality of prefabricated elements, but also that the determination of tolerances influences essentially the economization of the production and typification of the prefabricated elements.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si