Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - junij 2012

Avtorji

prof. dr. Mitja Rismal, univ. dipl. inž. grad.

ODGOVOR AVTORJA, Odgovor na pripombe prof. dr. Mitja Brillyja in doc. dr. Andreja Kryžanowskega na članek Interdisciplinarnost in integralno upravljanje in načrtovanje vodnih sistemov v Gradbenem vestniku (februar 2012), objavljene v majski številki

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si