Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1987

Avtorji

mag. Peter Sheppard, dipl. inž. gradb.
Marjana Lutman, dipl. inž. gradb.

OCENJEVANJE PRIČAKOVANE POTRESNE RANLJIVOSTI IN OGROŽENOSTI VEČJIH SKUPIN STAREJŠIH OBJEKTOV

UDK: 624.131.55.001.8:711.168

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si