Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 4 - 2002

Avtorji

prof. dr. Miha Tomaževič, univ. dipl. inž. grad.

OBSTOJEČI GRADBENI OBJEKTI IN RAZVOJ POTRESNEGA INŽENIRSTVA - PRIMER ZIDANIH STAVB

UDK: 624.012:624.131.55:69.059

 

Rezultat razvoja potresnega inženirstva, številnih eksperimentalnih raziskav in opazovanj so tudi računske metode, ki so danes na razpolago za vrednotenje potresne odpornosti obstoječih objektov.
Načelno za vrednotenje posameznih pomembnih konstrukcij uporabljamo linearne in nelinearne metode, ki jih tudi sicer uporabljamo za analizo konstrukcij.
Če je le mogoče, uporabljamo nelinearne metode mehanizmov, s katerimi identificiramo vse kritične elemente konstrukcije. Pri pogoju, da je računski model zasnovan na temeljiti diagnozi in so kot vhodni podatki za mehanske lastnosti materialov uporabljeni rezultati preiskav, izvedenih na samem objektu, s takšno analizo dobimo realno sliko o potresni odpornosti konstrukcije.
Za zidane konstrukcije smo eno takšnih metod že pred leti razvili tudi na ZAG
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki (le za naročnike revije).

EXISTING BUILDINGS AND THE DEVELOPMENT OF EARTHQUAKE ENGINEERING: THE CASE OF MASONRY BUILDINGS

 

Rezultat razvoja potresnega inženirstva, številnih eksperimentalnih raziskav in opazovanj so tudi računske metode, ki so danes na razpolago za vrednotenje potresne odpornosti obstoječih objektov.
Načelno za vrednotenje posameznih pomembnih konstrukcij uporabljamo linearne in nelinearne metode, ki jih tudi sicer uporabljamo za analizo konstrukcij.
Če je le mogoče, uporabljamo nelinearne metode mehanizmov, s katerimi identificiramo vse kritične elemente konstrukcije. Pri pogoju, da je računski model zasnovan na temeljiti diagnozi in so kot vhodni podatki za mehanske lastnosti materialov uporabljeni rezultati preiskav, izvedenih na samem objektu, s takšno analizo dobimo realno sliko o potresni odpornosti konstrukcije.
Za zidane konstrukcije smo eno takšnih metod že pred leti razvili tudi na ZAG.

 

 

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si