Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1996

Avtorji

Boštjan Kovačič, dipl. inž. geod., asistent
Mag. Andrej Štrukelj, dipl. inž. gradb., asistent
Marjan Pipenbaher, dipl. inž. gradb., vodilni projektant
Mag. Gorazd Lipnik, dipl. fiz., asistent

OBREMENILNA PREIZKUŠNJA KOROŠKEGA MOSTU V MARIBORU

UDK: 624.21:620.178.7

POVZETE k' ^ - - '~^=
Sodelavci Laboratorija za preiskave materialov in konstrukcij smo v dneh od 16. do 18. oktobra skupaj z izvajalcem gradbenih del GP Gradis Nizke gradnje opravili obremenilno preizkušnjo Koroškega mostu v Mariboru.
Obremenilna preizkušnja je bila opravljena v skladu s standardom za obremenilne preizkušnje mostov JUS U.M1.046., ki je trenutno še v veljavi. Poleg geodetskih meritev pomikov konstrukcije so bile izvedene še meritve specifičnih deformacij. V okviru dinamičnega obremenilnega preizkusa s prevozom testnega vozila z različnimi hitrostmi prek mostu pa je bila izvedena tudi preizkušnja z vzbujanjem, katerega frekvenca je blizu prve lastne vertikalne frekvence konstrukcije, na podlagi katere so bile kasneje določene frekvenčne karakteristike mostu. Most je bil vzbujan tudi z udarno obremenitvijo, ki je bila simulirana s sunkovitim zaviranjem tovornjaka v bližini posameznega merskega mesta. Na podlagi rezultatov te meritve so bile določene tudi realne dušilne karakteristike mostu.

POVZETEK

Sodelavci Laboratorija za preiskave materialov in konstrukcij smo v dneh od 16. do 18. oktobra skupaj z izvajalcem gradbenih del GP Gradis Nizke gradnje opravili obremenilno preizkušnjo Koroškega mostu v Mariboru.

Obremenilna preizkušnja je bila opravljena v skladu s standardom za obremenilne preizkušnje mostov JUS U.M1.046., ki je trenutno še v veljavi. Poleg geodetskih meritev pomikov konstrukcije so bile izvedene še meritve specifičnih deformacij. V okviru dinamičnega obremenilnega preizkusa s prevozom testnega vozila z različnimi hitrostmi prek mostu pa je bila izvedena tudi preizkušnja z vzbujanjem, katerega frekvenca je blizu prve lastne vertikalne frekvence konstrukcije, na podlagi katere so bile kasneje določene frekvenčne karakteristike mostu. Most je bil vzbujan tudi z udarno obremenitvijo, ki je bila simulirana s sunkovitim zaviranjem tovornjaka v bližini posameznega merskega mesta. Na podlagi rezultatov te meritve so bile določene tudi realne dušilne karakteristike mostu.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THE LOADING TEST OF THE KOROŠKA BRIDGE IN MARIBOR

POVZETE k' ^ - - '~^=
Sodelavci Laboratorija za preiskave materialov in konstrukcij smo v dneh od 16. do 18. oktobra skupaj z izvajalcem gradbenih del GP Gradis Nizke gradnje opravili obremenilno preizkušnjo Koroškega mostu v Mariboru.
Obremenilna preizkušnja je bila opravljena v skladu s standardom za obremenilne preizkušnje mostov JUS U.M1.046., ki je trenutno še v veljavi. Poleg geodetskih meritev pomikov konstrukcije so bile izvedene še meritve specifičnih deformacij. V okviru dinamičnega obremenilnega preizkusa s prevozom testnega vozila z različnimi hitrostmi prek mostu pa je bila izvedena tudi preizkušnja z vzbujanjem, katerega frekvenca je blizu prve lastne vertikalne frekvence konstrukcije, na podlagi katere so bile kasneje določene frekvenčne karakteristike mostu. Most je bil vzbujan tudi z udarno obremenitvijo, ki je bila simulirana s sunkovitim zaviranjem tovornjaka v bližini posameznega merskega mesta. Na podlagi rezultatov te meritve so bile določene tudi realne dušilne karakteristike mostu.

SUMMARY

The loading test of the Koroška bridge has been made by collaborators of the Laboratory for structure and material testing of the Faculty of Civil Engineering in Maribor together with GP Gradis Nizke Gradnje. The test has been made in accordance to JUS U.M1.046 standard. The necessary measurements have been made by geodetic and electronic equipment. In the frame of the statical testing the displacements and strains have been measured. The measurements of the dynamical response of the bridge have been the base for the evaluation of the dynamical factor, frequency and dumping characteristics of the bridge.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si