Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 10-12 - 1988

Avtorji

Marko Lutman, dipl. inž. gr., samostojni tehnolog
dr. Branko Benedik, dipl. inž. gr., docent

OBNAŠANJE BETONA POD VPLIVOM MEHANSKIH NAPETOSTI IN POVIŠANIH TEMPERATUR - TGA KIDRIČEVO

UDK: 691.32:620.17

Povzetek
Članek opisuje projektiranje in izvedbo armiranobetonskih temeljev korita peči objekta tovarne anod v TGA Kidričevo. Članek posveča posebno pozornost predhodnim preiskavam za izbor ustreznih materialov za beton.
Na objektu, v talni plošči, so bile v fazi poskusnega obratovanja izvedene meritve temperatur, ki so rabile za dopolnilno laboratorijsko preiskavo obnašanja betona pod vplivom mehanskih napetosti in povišanih temperatur.
Po tričetrtletnem obratovanju peči na konstrukciji ni opaziti znatnejših razpok oz. poškodb.

Povzetek

Članek opisuje projektiranje in izvedbo armiranobetonskih temeljev korita peči objekta tovarne anod v TGA Kidričevo. Članek posveča posebno pozornost predhodnim preiskavam za izbor ustreznih materialov za beton.

Na objektu, v talni plošči, so bile v fazi poskusnega obratovanja izvedene meritve temperatur, ki so rabile za dopolnilno laboratorijsko preiskavo obnašanja betona pod vplivom mehanskih napetosti in povišanih temperatur.

Po tričetrtletnem obratovanju peči na konstrukciji ni opaziti znatnejših razpok oz. poškodb.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

STRUCTURAL BEHAVIOUR OF CONCRETE UNDER LONG-TERM UNIAXIAL STRESSES AT HIGH TEMPERATURE - TGA KIDRIČEVO

 

Povzetek
Članek opisuje projektiranje in izvedbo armiranobetonskih temeljev korita peči objekta tovarne anod v TGA Kidričevo. Članek posveča posebno pozornost predhodnim preiskavam za izbor ustreznih materialov za beton.
Na objektu, v talni plošči, so bile v fazi poskusnega obratovanja izvedene meritve temperatur, ki so rabile za dopolnilno laboratorijsko preiskavo obnašanja betona pod vplivom mehanskih napetosti in povišanih temperatur.
Po tričetrtletnem obratovanju peči na konstrukciji ni opaziti znatnejših razpok oz. poškodb.

 

Summary

This paper presents designing and realization of the reinforced concrete furnace foundations of the anode factory in TGA Kidričevo.

A special attention is devoted to preliminary searches for the selection of appropriate materials for concrete.

During the test operation of the furnace, some temperature measurements used for a special observation of concrete, under the axial tension and increased temperatures, have been realized.

After nine months work of the furnace no considerable craks, or damages on the objects, have been observed.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si