Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 9-12 - 1991

Avtorji

Peter Gabrijelčič, dipl. inž. arh.

OBLIKOVANJE NOVEGA MOSTU V NOVEM MESTU

UDK: 624.21:72

POVZETEK
V prispevku opisuje avtor izkušnje, ki so bile okvir za oblikovanje, variant in oblikovne rešitve novega mostu čez Krko v Novem mestu.

POVZETEK

V prispevku opisuje avtor izkušnje, ki so bile okvir za oblikovanje, variant in oblikovne rešitve novega mostu čez Krko v Novem mestu.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

DESIGNIG OF A NEW BRIDGE IN NOVO MESTO

 

POVZETEK
V prispevku opisuje avtor izkušnje, ki so bile okvir za oblikovanje, variant in oblikovne rešitve novega mostu čez Krko v Novem mestu.

 

SUMMARY

The author in this article describes experiences which formed a designing base, various possibilities and the selected solution for a new bridge across the river Krka in Novo mesto.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si