Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1,2 - 1978

Avtorji

Boltežar Hvastija, dipl. ing.
Janez Bojc, dipl. ing.

Ob dograditvi hidroelektrarne Srednja Drava 2 - HE Formin

UDK: 621.311.21

 

Avtorja podajata ob dograditvi hidroelektrarne Srednja Drava 2 —■ hidroelektrarna Formin podrobne topografske in geološke podatke o tem objektu, s katerim bo zaključena energetska veriga elektrarn na slovenskem delu reke Drave. Ta bo v osmih stopnjah dajala letno okoli 2.700,000,000 kWh energije. Članek nato podaja podrobni opis objekta in je bogato ilustriran s skicami in slikami.

 

Avtorja podajata ob dograditvi hidroelektrarne Srednja Drava 2 —■ hidroelektrarna Formin podrobne topografske in geološke podatke o tem objektu, s katerim bo zaključena energetska veriga elektrarn na slovenskem delu reke Drave. Ta bo v osmih stopnjah dajala letno okoli 2.700,000,000 kWh energije. Članek nato podaja podrobni opis objekta in je bogato ilustriran s skicami in slikami.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

BUILDING WORKS OF THE ELECTRICAL POWER PLANT SREDNJA DRAVA 2 - FORMIN

 

Avtorja podajata ob dograditvi hidroelektrarne Srednja Drava 2 —■ hidroelektrarna Formin podrobne topografske in geološke podatke o tem objektu, s katerim bo zaključena energetska veriga elektrarn na slovenskem delu reke Drave. Ta bo v osmih stopnjah dajala letno okoli 2.700,000,000 kWh energije. Članek nato podaja podrobni opis objekta in je bogato ilustriran s skicami in slikami.

 

The authors give in detail the topographical and geological data about the building of the Electrical Power Plant Srednja Drava 2 Formin. This object signifies the last part of the energetic chain on the Slovene stream of the Drava river. This energetic chain will give about 2.700.000,000 kWh of pover every year. The paper presents in detail the technical description of power object with many sketches and figures.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si