Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - oktober 2019

Avtorji

izr. prof. dr. Stane Božičnik, univ. dipl. ekon.
doc. dr. Mojmir Uranjek, univ. dipl. inž. grad.
red. prof. dr. Andrej Štrukelj, univ. dipl. inž. grad.
doc. dr. Iztok Peruš, univ. dipl. inž. grad,

O PROBLEMATIKI BETONSKIH ŽELEZNIŠKIH PRAGOV V SLOVENIJI

UDK: 519.87+625.1(497.4)

Povzetek l Na železniški infrastrukturi v Sloveniji se, predvsem na kraškem območju,
spoprijemamo s pojavom plavajočih pragov. Za izboljšanje stanja v okviru CRP-projekta
opravljamo raziskave, ki nam omogočajo boljše razumevanje tega pojava. V prispevku
so predstavljeni rezultati že opravljenih raziskav. Z meritvami in matematičnimi simulacijami
smo ugotovili, da je za učinkovit matematičen opis pojava potreben dinamični
matematični model. Dinamični učinki namreč izrazito neugodno vplivajo na degradacijo
tolčenca, ki prej ali slej privede do plavajočega praga. Izboljšanje obnašanja betonskega
praga je možno z novimi sodobnimi materiali (vezivi in polnili) ob ustrezni kvantifikaciji
pojava. V ta namen smo razvili tudi empirični model degradacije tolčenca, ki temelji na
vizualni ekspertni oceni in ga je mogoče s predlaganim empiričnim izrazom povezati z
rezultati testa micro-Deval.
Ključne besede: betonski železniški prag, plavajoči prag, degradacija tolčenca, empirični
model degradacije tolčenca

Povzetek

Na železniški infrastrukturi v Sloveniji se, predvsem na kraškem območju,

spoprijemamo s pojavom plavajočih pragov. Za izboljšanje stanja v okviru CRP-projekta

opravljamo raziskave, ki nam omogočajo boljše razumevanje tega pojava. V prispevku

so predstavljeni rezultati že opravljenih raziskav. Z meritvami in matematičnimi simulacijami

smo ugotovili, da je za učinkovit matematičen opis pojava potreben dinamični

matematični model. Dinamični učinki namreč izrazito neugodno vplivajo na degradacijo

tolčenca, ki prej ali slej privede do plavajočega praga. Izboljšanje obnašanja betonskega

praga je možno z novimi sodobnimi materiali (vezivi in polnili) ob ustrezni kvantifikaciji

pojava. V ta namen smo razvili tudi empirični model degradacije tolčenca, ki temelji na

vizualni ekspertni oceni in ga je mogoče s predlaganim empiričnim izrazom povezati z

rezultati testa micro-Deval.

Ključne besede: betonski železniški prag, plavajoči prag, degradacija tolčenca, empirični

model degradacije tolčenca

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

ON THE ISSUES OF CONCRETE RAILWAY SLEEPERS IN SLOVENIA

 

Povzetek l Na železniški infrastrukturi v Sloveniji se, predvsem na kraškem območju,
spoprijemamo s pojavom plavajočih pragov. Za izboljšanje stanja v okviru CRP-projekta
opravljamo raziskave, ki nam omogočajo boljše razumevanje tega pojava. V prispevku
so predstavljeni rezultati že opravljenih raziskav. Z meritvami in matematičnimi simulacijami
smo ugotovili, da je za učinkovit matematičen opis pojava potreben dinamični
matematični model. Dinamični učinki namreč izrazito neugodno vplivajo na degradacijo
tolčenca, ki prej ali slej privede do plavajočega praga. Izboljšanje obnašanja betonskega
praga je možno z novimi sodobnimi materiali (vezivi in polnili) ob ustrezni kvantifikaciji
pojava. V ta namen smo razvili tudi empirični model degradacije tolčenca, ki temelji na
vizualni ekspertni oceni in ga je mogoče s predlaganim empiričnim izrazom povezati z
rezultati testa micro-Deval.
Ključne besede: betonski železniški prag, plavajoči prag, degradacija tolčenca, empirični
model degradacije tolčenca

 

Summary

On the railway infrastructure in Slovenia, especially in the karst terrain,

we are facing the phenomenon of floating sleepers. In order to improve the situation, we

are conducting a research, within Targeted Research Project, that enables us to better

understand the related phenomena. This paper presents the results of research already

carried out. Through field measurements and mathematical simulations, we have found

that a dynamic mathematical model is required for effective mathematical description of

the phenomenon. Dynamic effects have a markedly unfavorable impact on the degradation

of the track ballast, which sooner or later leads to a floating sleeper. The behavior of

the concrete sleeper can be improved by using new modern materials (binders and fillers)

with adequate quantification of the phenomenon. To this end, we have also developed an

empirical model of ballast degradation, based on visual expert judgment, which can be

linked to the results of the micro-Deval test with the proposed empirical expression.

Key words: concrete railway sleeper, floating sleeper, ballast degradation, empirical model

of ballast degradation

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si