Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1987

Avtorji

prof. Zdene Breška
prof. dr. Peter Fajfar

O DOLOČANJU PROJEKTNIH POTRESNIH PARAMETROV

UDK: 629.131.55:550.34.01

Povzetek
Predstavljeni so nekateri elementi postopka za določanje projektnih potresnih parametrov. Dane so definicije in nivoji potresov ter kratki opisi projektnih parametrov in baz podatkov. Priloženih je nekaj primerov analiz, ki naj bi širšo strokovno javnost seznanili z obliko rezultatov.

Povzetek

Predstavljeni so nekateri elementi postopka za določanje projektnih potresnih parametrov. Dane so definicije in nivoji potresov ter kratki opisi projektnih parametrov in baz podatkov. Priloženih je nekaj primerov analiz, ki naj bi širšo strokovno javnost seznanili z obliko rezultatov.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

ON THE DETERMINATION OF SEISMIC DESIGN PARAMETERS

 

Povzetek
Predstavljeni so nekateri elementi postopka za določanje projektnih potresnih parametrov. Dane so definicije in nivoji potresov ter kratki opisi projektnih parametrov in baz podatkov. Priloženih je nekaj primerov analiz, ki naj bi širšo strokovno javnost seznanili z obliko rezultatov.

 

Summary

Some elements of the procedure for the determination of the seismic design parameters are presented. Definitions and levels of earthquakes as well as short descriptions of the design parameters and data bases are given. To inform the professional community about the problem some results of case studies are presented.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si