Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - september 2020

Avtorji

Luka Bizjak, univ. dipl. inž. grad.

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, GRADNJA OBJEKTA BB2

UDK: 621.311.2:629.7.036.8(497.4)

POVZETEK

V prispevku je predstavljena gradnja posebej utrjene varnostne zgradbe 2 (Bunkered Building 2 – BB2) vključno z gradbeno jamo. Predstavljeni so tehnologije gradnje ter posebni postopki pri gradnji masivnega objekta.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

NUCLEAR POWER PLANT KRŠKO, CONSTRUCTION OF BB2 BUILDING

SUMMARY

The article presents the erection of specially strengthened safety building 2 (Bunkered Building 2 – BB2) including the construction pit. Construction technologies and special procedures used for the construction of massive building are presented.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si