Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1-3 - 1995

Avtorji

Marjan Pipenbaher, dipl. inž. gr.

NOVOSTI PRI SNOVANJU IN IZVEDBI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV

UDK: 624.2/.8:691

POVZETE K— ■ ■ . ..-1
Izgradnja novih in številnih premostitvenih objektov bo v naslednjih letih v Sloveniji pomembna naloga tako projektantov kot izvajalskih gradbenih podjetij. Obseg gradbenih del na avtocestnem sistemu postavlja zahtevo po hitri, ekonomični in predvsem tehnološko sodobni gradnji. Uporaba prednapetega betona nudi sodobnemu projektantu velike možnosti, hkrati pa predstavlja velik izziv. Povečana prometna obtežba, vedno agresivnejše okolje, dodatne zahteve investitorjev ter velika konkurenca, zahtevajo vedno inventivnejši pristop pri snovanju prednapetih betonskih konstrukcij. Uporaba kakovostnejših materialov, novih tehnologij ter izvajanje modelnih preiskav pred gradnjo velikih mostov zagotavlja prednapetemu betonu kot konstrukcijskemu materialu tudi v naslednjem stoletju dominantno vlogo pri izgradnji premostitvenih objektov.

POVZETEK

Izgradnja novih in številnih premostitvenih objektov bo v naslednjih letih v Sloveniji pomembna naloga tako projektantov kot izvajalskih gradbenih podjetij. Obseg gradbenih del na avtocestnem sistemu postavlja zahtevo po hitri, ekonomični in predvsem tehnološko sodobni gradnji. Uporaba prednapetega betona nudi sodobnemu projektantu velike možnosti, hkrati pa predstavlja velik izziv. Povečana prometna obtežba, vedno agresivnejše okolje, dodatne zahteve investitorjev ter velika konkurenca, zahtevajo vedno inventivnejši pristop pri snovanju prednapetih betonskih konstrukcij. Uporaba kakovostnejših materialov, novih tehnologij ter izvajanje modelnih preiskav pred gradnjo velikih mostov zagotavlja prednapetemu betonu kot konstrukcijskemu materialu tudi v naslednjem stoletju dominantno vlogo pri izgradnji premostitvenih objektov.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

NEW APPROACH IN DESIGN AND CONSTRUCTION OF BRIDGES

POVZETE K— ■ ■ . ..-1
Izgradnja novih in številnih premostitvenih objektov bo v naslednjih letih v Sloveniji pomembna naloga tako projektantov kot izvajalskih gradbenih podjetij. Obseg gradbenih del na avtocestnem sistemu postavlja zahtevo po hitri, ekonomični in predvsem tehnološko sodobni gradnji. Uporaba prednapetega betona nudi sodobnemu projektantu velike možnosti, hkrati pa predstavlja velik izziv. Povečana prometna obtežba, vedno agresivnejše okolje, dodatne zahteve investitorjev ter velika konkurenca, zahtevajo vedno inventivnejši pristop pri snovanju prednapetih betonskih konstrukcij. Uporaba kakovostnejših materialov, novih tehnologij ter izvajanje modelnih preiskav pred gradnjo velikih mostov zagotavlja prednapetemu betonu kot konstrukcijskemu materialu tudi v naslednjem stoletju dominantno vlogo pri izgradnji premostitvenih objektov.

SUMMARY

Building new bridges to improve infrastructure systems in Slovenia will be an important task for designers and constructing companies. We have to build some important highways in a very short time period, so there is a high demand for new and economic construction methods. Prestressed concrete faces many challenges. Increasing live lode, environmental conditions and various demands of serviceability set the requirements for new prestressed concrete structures. New and improved material are available. Research and large scale applications tests of new constructions methods lead to ways for real progres and application of prestressed concrete in next century.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si