Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1 - 1980

Avtorji

dr. Srdan Turk

NOVI VIDIKI NA PODROČJU LESENIH KONSTRUKCIJ

UDK: 624.011.1

NOVI VIDIKI NA PODROČJU LESENIH KONSTRUKCIJ
V zadnjem času se je po vsem svetu zelo razširila uporaba lesenih konstrukcij. Avtor podaja vzroke za ta pojav. Zato je članek obenem spodbuda, da bi tudii pri nas v večj i meri uvajali lesene konstrukcij e, zlasti v primerih, ko je to gospodarno.

NOVI VIDIKI NA PODROČJU LESENIH KONSTRUKCIJ

V zadnjem času se je po vsem svetu zelo razširila uporaba lesenih konstrukcij. Avtor podaja vzroke za ta pojav. Zato je članek obenem spodbuda, da bi tudii pri nas v večj i meri uvajali lesene konstrukcij e, zlasti v primerih, ko je to gospodarno.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

NEW ASPECTS ON THE FIELD OF TIMBER STRUCTURES

 

NOVI VIDIKI NA PODROČJU LESENIH KONSTRUKCIJ
V zadnjem času se je po vsem svetu zelo razširila uporaba lesenih konstrukcij. Avtor podaja vzroke za ta pojav. Zato je članek obenem spodbuda, da bi tudii pri nas v večj i meri uvajali lesene konstrukcij e, zlasti v primerih, ko je to gospodarno.

 

The usage of timber structures widely spread all over the world in the recent years. In the article the author states the reasons for it’s greater consideration. The article is also an impulse for greater application of timber structures in author’s homeland, especially when this is economdcaly competitive.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si