Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 6 - 2006

Avtorji

Franc Maleiner, univ. dipl. inž. kom.

Odgovor avtorja na pripombe g. Franca Pečovnika, univ. dipl. inž. str. na članek: Nemški predpis o honorarjih za storitve arhitektov ter inženirjev (HOAI)

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si