Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1 - 1980

Avtorji

Ačanski Vukašin, dipl. gradb. inž.

NOVELACIJA PRAVILNIKA O TEHNIČNIH UKREPIH IN POGOJIH ZA BETON IN PREDNAPETI BETON

UDK: 693.5(083.9)

Izkušnje in nova spoznanja, ki smo jih pridobili v preteklem obdobju, ter nenehna želja po razvoju betonskih, armiranobetonskih in prednapetih konstrukcij nas obvezuje, da uskladimo in posodobimo naše predpise na tem področju.
To postaja še bolj obvezno in aktualno glede na dejstvo, da so izšli novi mednarodni predpisi za te materiale.
Avtor razlaga v svojem članku pogoje za izdajo enotnih predpisov na področju betonskih konstrukcij, nadalje se zavzema, da bi rezultati lastnih raziskav bili osnova našim predpisom.
Gotovo sam pravilnik ne more zajeti kompleksnosti celotne problematike, zato je nujno ob novelaciji pravilnika izdelati potrebne standarde in druge pravilnike. Samo tako bomo uspešno izvršili novelacijo pravilnikov za beton, armirani beton in prednapeti beton.

Izkušnje in nova spoznanja, ki smo jih pridobili v preteklem obdobju, ter nenehna želja po razvoju betonskih, armiranobetonskih in prednapetih konstrukcij nas obvezuje, da uskladimo in posodobimo naše predpise na tem področju.

To postaja še bolj obvezno in aktualno glede na dejstvo, da so izšli novi mednarodni predpisi za te materiale.

Avtor razlaga v svojem članku pogoje za izdajo enotnih predpisov na področju betonskih konstrukcij, nadalje se zavzema, da bi rezultati lastnih raziskav bili osnova našim predpisom.

Gotovo sam pravilnik ne more zajeti kompleksnosti celotne problematike, zato je nujno ob novelaciji pravilnika izdelati potrebne standarde in druge pravilnike. Samo tako bomo uspešno izvršili novelacijo pravilnikov za beton, armirani beton in prednapeti beton.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

NOVELTIES IN THE STATUTE ON TECHNICAL PROVISIONS AND CONDITIONS FOR CONCRETE, REINFORCED CONCRETE AND PRESTRESSED CONCRETE

 

Izkušnje in nova spoznanja, ki smo jih pridobili v preteklem obdobju, ter nenehna želja po razvoju betonskih, armiranobetonskih in prednapetih konstrukcij nas obvezuje, da uskladimo in posodobimo naše predpise na tem področju.
To postaja še bolj obvezno in aktualno glede na dejstvo, da so izšli novi mednarodni predpisi za te materiale.
Avtor razlaga v svojem članku pogoje za izdajo enotnih predpisov na področju betonskih konstrukcij, nadalje se zavzema, da bi rezultati lastnih raziskav bili osnova našim predpisom.
Gotovo sam pravilnik ne more zajeti kompleksnosti celotne problematike, zato je nujno ob novelaciji pravilnika izdelati potrebne standarde in druge pravilnike. Samo tako bomo uspešno izvršili novelacijo pravilnikov za beton, armirani beton in prednapeti beton.

 

Experiences .and new knowledges obtained in the past period, as well ais the continuous desire of developing the concrete, reinforced concrete and prestressed concrete, engage us to accomodate and bring up-to-date our regulations in this field.

Regarding the fact that new international regulations on these materials have been published, this is becoming more and more obligatory and actual.

In this article, the author explaines the conditions for issuing the uniform regulations for concrete structures. Furthermore he exerts himself to direct the research work to the aim, to make the results of our own investigations the basis for our regulations.

Certainly the Statute itself can not comprise the complexity of all problems, therefore it is urgent to issue the necessary standards and other regulations together with the new Statute, only in this way the renovation of the Statute for concrete, reinforced concrete and prestressed concrete will be successful.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si