Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 2 - 1972

Avtorji

Sergej Bubnov, dipl. ing.

Nove metode seizmične mikrorajonizacije

UDK: 624.042:699.841

 

Prikazane so nove metode ugotavljanja seizmičnih vplivov na geološko različnih lokacijah, ki temeljijo na številnih registracijah podzemeljskih nuklearnih eksplozij in potresa v San Fernando v ZDA (3000 seizmogramov in 50 akcelerogramov), ob obsežni uporabi računalniške tehnike. Ta raziskovanja potrjujejo kvalitativne parametre metode prof. Medvedeva, ki ugotavlja pomembnost litološkega in hidrološkega sestava nosilnih tal na seizmične obremenitve. Nosilna tla z večjo seizmično togostjo na splošno povzročajo manjše seizmične obremenitve, kot tla z majhno togostjo.

 

Prikazane so nove metode ugotavljanja seizmičnih vplivov na geološko različnih lokacijah, ki temeljijo na številnih registracijah podzemeljskih nuklearnih eksplozij in potresa v San Fernando v ZDA (3000 seizmogramov in 50 akcelerogramov), ob obsežni uporabi računalniške tehnike. Ta raziskovanja potrjujejo kvalitativne parametre metode prof. Medvedeva, ki ugotavlja pomembnost litološkega in hidrološkega sestava nosilnih tal na seizmične obremenitve. Nosilna tla z večjo seizmično togostjo na splošno povzročajo manjše seizmične obremenitve, kot tla z majhno togostjo.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

NEW METHODS OF THE SEISMIC MICROZONING

 

Prikazane so nove metode ugotavljanja seizmičnih vplivov na geološko različnih lokacijah, ki temeljijo na številnih registracijah podzemeljskih nuklearnih eksplozij in potresa v San Fernando v ZDA (3000 seizmogramov in 50 akcelerogramov), ob obsežni uporabi računalniške tehnike. Ta raziskovanja potrjujejo kvalitativne parametre metode prof. Medvedeva, ki ugotavlja pomembnost litološkega in hidrološkega sestava nosilnih tal na seizmične obremenitve. Nosilna tla z večjo seizmično togostjo na splošno povzročajo manjše seizmične obremenitve, kot tla z majhno togostjo.

Some new methods of the prediction of seismic earthquake effects, based on the date library of more than 3000 seismograms observed from nuclear detonations and some 50 strong motion accelerograms from San Fernando earthquake, using the large versatile hybrid computer laboratory, are described. The results of these investigations justificate the basic theses of the Prof. Medvedev's method of seismic microzoning, showing the influence of the local site geology on the seismic effects. The geological configurations with the nigher impedence are more suitable for structures, as the configurations with lower impedence.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si