Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1998

Avtorji

Andrej Peteln, dipl. inž. gradb., vodja razvojno-tehnične službe

NOVA GENERACIJA PREDNAPETIH BETONSKIH ŽELEZNIŠKIH PRAGOV IZ GRADISA

UDK: 625.142:691.32

 

POVZETEK
V članku sta najprej prikazani utemeljitev uporabe ter zgodovina proizvodnje betonskih železniških pragov v Sloveniji.
V drugem delu je prikazan prag tretje generacije, tako glede proizvodnje kot tudi lastnosti. Sklepni de! članka prinaša argumente, ki potrjujejo ustreznost izbrane zasnove in proizvodnega procesa.

 

POVZETEK

V članku sta najprej prikazani utemeljitev uporabe ter zgodovina proizvodnje betonskih železniških pragov v Sloveniji.
V drugem delu je prikazan prag tretje generacije, tako glede proizvodnje kot tudi lastnosti. Sklepni del članka prinaša argumente, ki potrjujejo ustreznost izbrane zasnove in proizvodnega procesa.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

NEW GENERATION OF PRESTRESSED CONCRETE RAILWAY SLEEPERS FROM GRADIS

POVZETEK
V članku sta najprej prikazani utemeljitev uporabe ter zgodovina proizvodnje betonskih železniških pragov v Sloveniji.
V drugem delu je prikazan prag tretje generacije, tako glede proizvodnje kot tudi lastnosti. Sklepni de! članka prinaša argumente, ki potrjujejo ustreznost izbrane zasnove in proizvodnega procesa.

SUMMARY

In the first part of the article the reasons for the use and the brief history of the production of concrete railway sleepers in Slovenia are shown. The second part of the article presents our concrete sleeper of the third generation, both from the production view as also considering its performances. The close brings arguments confirming the adequateness of the chosen design and the production method.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si