Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 9,10 - 1989

Avtorji

Branko Lebeničnik, dipl. inž. gr.

NOVA GENERACIJA DIMNIKOV

UDK: 697.8

POVZETEK
V članku je predstavljen nov lahkomontažni troslojni kovinski dimnik. Opisane so prednosti, ki so zajete pri tem izdelku z uporabo drugih materialov in konstrukcijskih rešitev. Podobni dimniki so se v zadnjih dveh letih na zahodnoevropskem trgu močno razširili. Tovrstne dimnike pri nas nudi SIGMA Žalec pod nazivom SIGMATERM.

POVZETEK

V članku je predstavljen nov lahkomontažni troslojni kovinski dimnik. Opisane so prednosti, ki so zajete pri tem izdelku z uporabo drugih materialov in konstrukcijskih rešitev. Podobni dimniki so se v zadnjih dveh letih na zahodnoevropskem trgu močno razširili. Tovrstne dimnike pri nas nudi SIGMA Žalec pod nazivom SIGMATERM.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

NEW TYPE OF CHIMNEY

 

POVZETEK
V članku je predstavljen nov lahkomontažni troslojni kovinski dimnik. Opisane so prednosti, ki so zajete pri tem izdelku z uporabo drugih materialov in konstrukcijskih rešitev. Podobni dimniki so se v zadnjih dveh letih na zahodnoevropskem trgu močno razširili. Tovrstne dimnike pri nas nudi SIGMA Žalec pod nazivom SIGMATERM.

 

SUMMARY

The new easy-mounting three-layered metal chimney achieves its advantages by certain materials and its structure. Similar types of chimneys have been spread on the west european market within last two years. In Yugoslavia such chimneys are produced by SIGMA Žalec under the trade mark SIGMATERM.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si