Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 4,5 - 1976

Avtorji

V. I. Konovodčenko
Sergej Bubnov, dipl. ing.

Nekateri problemi v zvezi z opečno gradnjo v seizmičnih področjih

UDK: 699.841

 

Avtor navaja pozitivne izkušnje, pridobljene z uporabo polimercementne malte za opečno gradnjo v seizmičnih področjih. Ta malta bistveno povečuje ad-hezijo malte in opeke in s tem odpornost zidu na dinamične obtežbe. Za industrializirano gradnjo priporoča avtor uporabo panelov in večjih votlih blokov, sestavljenih iz polnih zidakov za zunanje zidove, oziroma panelov s poševno zidavo za notranje zidove. Pri tem poudarja pomen vibriranja pri izdelavi prefabriciranih opečnih elementov za gradnjo v seizmičnih področjih.

 

Avtor navaja pozitivne izkušnje, pridobljene z uporabo polimercementne malte za opečno gradnjo v seizmičnih področjih. Ta malta bistveno povečuje ad-hezijo malte in opeke in s tem odpornost zidu na dinamične obtežbe. Za industrializirano gradnjo priporoča avtor uporabo panelov in večjih votlih blokov, sestavljenih iz polnih zidakov za zunanje zidove, oziroma panelov s poševno zidavo za notranje zidove. Pri tem poudarja pomen vibriranja pri izdelavi prefabriciranih opečnih elementov za gradnjo v seizmičnih področjih.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

SOME PROBLEMS, CONCERNING THE USE OF THE MASONRY IN THE EARTHQUAKE REGIONS

 

Avtor navaja pozitivne izkušnje, pridobljene z uporabo polimercementne malte za opečno gradnjo v seizmičnih področjih. Ta malta bistveno povečuje ad-hezijo malte in opeke in s tem odpornost zidu na dinamične obtežbe. Za industrializirano gradnjo priporoča avtor uporabo panelov in večjih votlih blokov, sestavljenih iz polnih zidakov za zunanje zidove, oziroma panelov s poševno zidavo za notranje zidove. Pri tem poudarja pomen vibriranja pri izdelavi prefabriciranih opečnih elementov za gradnjo v seizmičnih podr

Some positive experiences concerning the use of polymercement mortars for the masonry in earthquake regions are noted. This mortar considerably increases the adhesion of bricks and mortar and therewith the resistance of the masonry on seismic loads. For industrialized building in seismic areas the author recomends the use of prefabricated panels or hollow blocks made of bricks for external walls, and panels of oblique bricks for internal walls. The importance of chalking and vibration during the manufacturing of prefabricated panels in emphasized.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si