Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 7 - 1984

Avtorji

Boris Mikos, dipl. inž.

NEKATERI PROBLEMI ANGAŽIRANJA V TUJINI

Povzetek
V tem prispevku za razpravo se namenoma nisem dotaknil še marsičesa, kar bi nujno bilo treba obravnavati kot problem angažiranja v tujini: od politike Jugoslovanske balnke za mednarodno sodelovanje in poslovnih bank do programov univerzitetnega študija, kadrovske politike združenega dela v republiki itd. Namen tega prispevka je bil zato omejen samo na to, da tudi v naših strokovnih vrstah vzpodbudi razpravo o nalogah, ki nas čakajo, če naj se slovenska gradbena operativa — skupno z ostalo jugoslovansko — v prihodnjih letih bolj odločno usmeri na delovišča v tujini.

Povzetek

V tem prispevku za razpravo se namenoma nisem dotaknil še marsičesa, kar bi nujno bilo treba obravnavati kot problem angažiranja v tujini: od politike Jugoslovanske balnke za mednarodno sodelovanje in poslovnih bank do programov univerzitetnega študija, kadrovske politike združenega dela v republiki itd. Namen tega prispevka je bil zato omejen samo na to, da tudi v naših strokovnih vrstah vzpodbudi razpravo o nalogah, ki nas čakajo, če naj se slovenska gradbena operativa — skupno z ostalo jugoslovansko — v prihodnjih letih bolj odločno usmeri na delovišča v tujini.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si