Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1,2 - 1998

Avtorji

doc. dr. Boris Leskovec, dipl. inž. arh.

NEKATERI KONSTRUKTIVNI IN TEHNOLOŠKI VIDIKI, POMEMBNI PRI ZASNOVI SODOBNIH ŠPORTNIH DVORAN

UDK: 725.84

POVZETE K
Kaj se dogaja z načrtovanjem športnih dvoran v Sloveniji?
Od izgradnje Hale Tivoli (arh. M. Božič 1962-1963), pri kateri je bilo uporabljeno za premostitev dvorane jekleno predalčje, dalje, je bila pomembnejša oblikovana tehnološka konstruktivna stvaritev izgradnja športne dvorane Tabor v Mariboru (arh. B. Pečenko 1979-1984) in Ledne dvorane v Mariboru (arh. B. Pečenko 1985-1991).
Mednarodni arhitekturni natečaj za pridobitev idejne rešitve Univerzitetne športne dvorane v Ljubljani je vsekakor strokovni dogodek, ki poraja nekatera temeljna razmišljanja o oblikovanju, funkciji ter zlasti konstrukciji in tehnologiji sodobnih športnih dvoran.

POVZETEK

Večje in pomembnejše športne dvorane so običajno prestižni objekti nacionalnega, večkrat tudi mednarodnega pomena. Če so namenjene organizaciji in izvedbi pomembnejših mednarodnih tekmovanj kot so svetovna prvenstva in olimpijske igre, predstavljajo pomemben element uveljavitve identitete in tehnološkega razvoja okolja iz katerega izhajajo. Nemalokrat tovrstne športne dvorane pomenijo vzor in napotek načrtovalcem športnih objektov v širšem prostoru. Izvirno oblikovane predstavljajo sinonim za določeno deželo in mednarodno tekmovanje še vrsto let po njegovi otvoritvi. Strokovnjaki, pa tudi nekateri laiki se še vedno spominjajo športnih dvoran, namenjenih za olimpijske igre v Rimu (1960), Tokiu (1964), Münchnu (1972), Montrealu (1976), Barceloni (1992), Lillehamru (1994) idr.

Kaj se dogaja z načrtovanjem športnih dvoran v Sloveniji?

Od izgradnje Hale Tivoli (arh. M. Božič 1962-1963), pri kateri je bilo uporabljeno za premostitev dvorane jekleno predalčje, dalje, je bila pomembnejša oblikovana tehnološka konstruktivna stvaritev izgradnja športne dvorane Tabor v Mariboru (arh. B. Pečenko 1979-1984) in Ledne dvorane v Mariboru (arh. B. Pečenko 1985-1991).

Mednarodni arhitekturni natečaj za pridobitev idejne rešitve Univerzitetne športne dvorane v Ljubljani je vsekakor strokovni dogodek, ki poraja nekatera temeljna razmišljanja o oblikovanju, funkciji ter zlasti konstrukciji in tehnologiji sodobnih športnih dvoran.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

SOME CONSTRUCTIONAL AND TECHNOLOGICAL ASPECTS OF THE CONTEMPORARY SPORTS HALLS DESIGN

POVZETE K
Kaj se dogaja z načrtovanjem športnih dvoran v Sloveniji?
Od izgradnje Hale Tivoli (arh. M. Božič 1962-1963), pri kateri je bilo uporabljeno za premostitev dvorane jekleno predalčje, dalje, je bila pomembnejša oblikovana tehnološka konstruktivna stvaritev izgradnja športne dvorane Tabor v Mariboru (arh. B. Pečenko 1979-1984) in Ledne dvorane v Mariboru (arh. B. Pečenko 1985-1991).
Mednarodni arhitekturni natečaj za pridobitev idejne rešitve Univerzitetne športne dvorane v Ljubljani je vsekakor strokovni dogodek, ki poraja nekatera temeljna razmišljanja o oblikovanju, funkciji ter zlasti konstrukciji in tehnologiji sodobnih športnih dvoran.

SUMMARY

Considering their national and international significance, major sports halls have usually been prestigious buildings. If they have been built for organising and performing important international competitions, for example a World Cup or Olympic games, they represent a valuable element for the promotion of a country’s identity and the technological level of development. They are often models for designers of sports facilities.

Originally designed sports buildings remain a synonym for a country and a particular competition long after their opening. Experts as well as the general public still remember sports halls for the Olympic Games in Rome in 1960, Tokio in 1964, Muenchen in 1972, Montreal in 1976, Barcelona in 1982, Lillehamer in 1996 etc.

What is happening in design of sports halls in Slovenia?

Besides the Tivoli Sports Hall where steel trusses were used (designed by arch. Marjan Božič between 1962 and 1963), there are some other sports buildings which may be considered to be successfully designed, as well as technologically and constructionally significant creations: the Tabor Sports Hall in Maribor (by arch. Borut Pečenko, 1979-1984) and the Ice Hall in Maribor (by arch. B. Pečenko, 1985-1991).

The International Architectural Competition for a preliminary design of a University Sports Hall in Ljubljana is undoubtedly a unique professional challenge. It has encouraged some essential reflections on designing, function, and technology of modern sports halls.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si