Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 8, 9 - 1970

Avtorji

Boris Mikoš, dipl. inž.

Nekateri družbeno-politični aspekti prostorskega planiranja

UDK: 711.134

Vse jugoslovanske republike so v zadnjih dvajsetih letih doživele hiter gospodarski razvoj, ki se bo po vsej verjetnosti v prihodnjih tridesetih letih še močno stopnjeval. Urbanizacija in prostorsko planiranje sta neločljivi del družbenega razvoja. V urbanizaciji in uporabi prostora moramo vedno bolj poudarjati element humanosti. Avtor podrobno razčlenjuje probleme načrtovanja in prostorskega urejanja glede na oblikovanje demokratičnih in humanih odnosov v naši družbi.
politike urbanizacije in prostorske ureditve, ki jih je za javno razpravo objavila zvezna skupščina, se zavzemajo za tak način obravnavanja prostorskega planiranja.

Vse jugoslovanske republike so v zadnjih dvajsetih letih doživele hiter gospodarski razvoj, ki se bo po vsej verjetnosti v prihodnjih tridesetih letih še močno stopnjeval. Urbanizacija in prostorsko planiranje sta neločljivi del družbenega razvoja. V urbanizaciji in uporabi prostora moramo vedno bolj poudarjati element humanosti. Avtor podrobno razčlenjuje probleme načrtovanja in prostorskega urejanja glede na oblikovanje demokratičnih in humanih odnosov v naši družbi.

 

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

SOME SOCIAL AND POLITICAL ASPECTS OF SPATIAL PLANING

 

Vse jugoslovanske republike so v zadnjih dvajsetih letih doživele hiter gospodarski razvoj, ki se bo po vsej verjetnosti v prihodnjih tridesetih letih še močno stopnjeval. Urbanizacija in prostorsko planiranje sta neločljivi del družbenega razvoja. V urbanizaciji in uporabi prostora moramo vedno bolj poudarjati element humanosti. Avtor podrobno razčlenjuje probleme načrtovanja in prostorskega urejanja glede na oblikovanje demokratičnih in humanih odnosov v naši družbi.
politike urbanizacije in prostorske ureditve, ki jih je za javno razpravo objavila zvezna skupščina, se zavzemajo za tak način obravnavanja prostorskega planiranja.

In last twenty years all Yugoslav republics reached quick economical development which will increase in all probability very much in the next thirty years. The urbanization and spatial planing are inseparable part of social development. In the urbanization and exploitation of space the element of humanity must be stressed more and more. The author specifies the problems of design and disposition of space with the intention to create the democratic and human relations in our society.

 

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si