Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 4 - 1971

Avtorji

Vladimir Brezar, dipl. inž. arh.

Nekatere značilnosti razvoja fasadnih konstrukcijskih sistemov poslovnih stavb v Ljubljani

UDK: 69.022.3:729.3

NEKATERE ZNAČILNOSTI RAZVOJA FASADNIH KONSTRUKCIJSKIH SISTEMOV POSLOVNIH STAVB V LJUBLJANI
Sestavek opozarja na tri osnovne sisteme fasadnih struktur, ki so se razvile v zadnjih tridesetih letih. To so nosilne mrežaste fasade, obešene fasade in nove nekonvencionalne rešitve. Pri tem išče nagibe in vzroke za nastanek enih ali drugih v sami funkciji fasade kot plašču in sredstvu za prenos sil, pa tudi v njeni odvisnosti od vsebine in ureditve notranjega prostora ter oblikovnih pobud.

NEKATERE ZNAČILNOSTI RAZVOJA FASADNIH KONSTRUKCIJSKIH SISTEMOV POSLOVNIH STAVB V LJUBLJANI

Sestavek opozarja na tri osnovne sisteme fasadnih struktur, ki so se razvile v zadnjih tridesetih letih. To so nosilne mrežaste fasade, obešene fasade in nove nekonvencionalne rešitve. Pri tem išče nagibe in vzroke za nastanek enih ali drugih v sami funkciji fasade kot plašču in sredstvu za prenos sil, pa tudi v njeni odvisnosti od vsebine in ureditve notranjega prostora ter oblikovnih pobud.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Some characteristics of the facade structure system development on the office buildings in Ljubljana

 

NEKATERE ZNAČILNOSTI RAZVOJA FASADNIH KONSTRUKCIJSKIH SISTEMOV POSLOVNIH STAVB V LJUBLJANI
Sestavek opozarja na tri osnovne sisteme fasadnih struktur, ki so se razvile v zadnjih tridesetih letih. To so nosilne mrežaste fasade, obešene fasade in nove nekonvencionalne rešitve. Pri tem išče nagibe in vzroke za nastanek enih ali drugih v sami funkciji fasade kot plašču in sredstvu za prenos sil, pa tudi v njeni odvisnosti od vsebine in ureditve notranjega prostora ter oblikovnih pobud.

 

SOME CHARACTERISTICS OF THE FACADE STRUCTURE SYSTEM DEVELOPMENT OF THE OFFICE BUILDINGS IN LJUBLJANA

The article is calling the attention to the three basic systems of the facade structures, which have been developed during last thirty years. There are the load bearing (gird) structures, the curtain walls, and some new nonconventional examples. The motivs for the development of these are to be looked for in the very function of the fasade as a lembrane and a load transfer system, and in its relation to the contents and organization of the inner space and the design intentions as well.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si