Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 8,9 - 1986

Avtorji

Martin Gorišek, inž. fizike, dipl. org.

NEKATERE MOŽNOSTI PREFABRIKACIJE INSTALACIJ V STANOVANJSKI GRADNJI

UDK: 69.057.1

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si