Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 7 - 1984

Avtorji

dr. Mirko Pšunder, dipl. gradb. inž.

NEKATERE MOŽNOSTI POVEČANJA EKONOMIČNOSTI IN PRODUKTIVNOSTI GRADBENIŠTVA

UDK: 69:338.31

 

Povzetek
Povečanje ekonomičnosti in produktivnosti gradbene proizvodnje je pomemben prispevek k stabilizaciji gospodarstva. Gradbeništvo namreč
realizira okoli 10 odstotkov družbenega proizvoda in zaposluje nekaj večji odstotek vseh zaposlenih v gospodarstvu.
Žal si ekonomičnost in produktivnost v gradbeništvu pogosto napačno ali pa poenostavljeno razlagamo in so zato pogosto tudi ukrepi napačno interpretirani. Točno je ta dva pojma možno razumeti le z analizo vseh členov in faktorjev normalne cene. Iz takšne analize sledi popolna razlaga integralne (skupne) ekonomičnosti in produktivnosti proizvodnje.
Dognali smo, da je na ekonomičnost gradbene proizvodnje (na zmanjševanje členov, ki v enačbi normalne cene predstavljajo stroške proizvodnje) možno vplivati v dovolj zgodnji fazi projektiranja, ko so spremembe še možne. Najzanesljivejše so pri tem metode parametričnega ocenjevanja in izbire variantnih predlogov pri objektih, za katere parametri ekonomičnosti niso poznani. Spoznali smo tudi to, da lahko na ekonomičnost v največji meri vpliva izbira tehnologije in s tem v zvezi industrializacija grajenja.
Nadalje smo dognali, da je na produktivnost gradbene proizvodnje (na zmanjševanje faktorjev, ki v enačbi normalne cene predstavljajo višjo ali nižjo produktivnost) najlažje in v največji meri možno vplivati v fazi priprave proizvodnje. Posebej smo izpostavili pomen tehnološke priprave dela in sodobnih tehnik mrežnega planiranja.

 

Povzetek

Povečanje ekonomičnosti in produktivnosti gradbene proizvodnje je pomemben prispevek k stabilizaciji gospodarstva. Gradbeništvo namreč

realizira okoli 10 odstotkov družbenega proizvoda in zaposluje nekaj večji odstotek vseh zaposlenih v gospodarstvu.

Žal si ekonomičnost in produktivnost v gradbeništvu pogosto napačno ali pa poenostavljeno razlagamo in so zato pogosto tudi ukrepi napačno interpretirani. Točno je ta dva pojma možno razumeti le z analizo vseh členov in faktorjev normalne cene. Iz takšne analize sledi popolna razlaga integralne (skupne) ekonomičnosti in produktivnosti proizvodnje.

Dognali smo, da je na ekonomičnost gradbene proizvodnje (na zmanjševanje členov, ki v enačbi normalne cene predstavljajo stroške proizvodnje) možno vplivati v dovolj zgodnji fazi projektiranja, ko so spremembe še možne. Najzanesljivejše so pri tem metode parametričnega ocenjevanja in izbire variantnih predlogov pri objektih, za katere parametri ekonomičnosti niso poznani. Spoznali smo tudi to, da lahko na ekonomičnost v največji meri vpliva izbira tehnologije in s tem v zvezi industrializacija grajenja.

Nadalje smo dognali, da je na produktivnost gradbene proizvodnje (na zmanjševanje faktorjev, ki v enačbi normalne cene predstavljajo višjo ali nižjo produktivnost) najlažje in v največji meri možno vplivati v fazi priprave proizvodnje. Posebej smo izpostavili pomen tehnološke priprave dela in sodobnih tehnik mrežnega planiranja.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si