Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 3 - 1969

Avtorji

Edo Rodošek, dipl. inž.

Nekatere kvalitativne in kvantitativne značilnosti uporabe mrežnega planiranja v gradbeništvu

UDK: 658.51:624.055

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Application of network design method in the construction engineering

syn
The recent development and practice with the network design technique show a set of obvious successes and profit gained by its use in the building practice. Very important advantages of this technique are particularly the time saving, reduction of costs, solution of problems unsolved up to this time, discharging ob leading staff and general improvement of
p s i s
organization work. The network technique also fyelds a possibility of utilisation of stientific methods of building research, particularly linear programming and the application of electronic computers. The article gives some instructions of how this young branch of applied science should be used in our construction engineering.

Synopsis

The recent development and practice with the network design technique show a set of obvious successes and profit gained by its use in the building practice. Very important advantages of this technique are particularly the time saving, reduction of costs, solution of problems unsolved up to this time, discharging ob leading staff and general improvement of organization work. The network technique also fyelds a possibility of utilisation of stientific methods of building research, particularly linear programming and the application of electronic computers. The article gives some instructions of how this young branch of applied science should be used in our construction engineering.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si