Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 7 - 2006

Avtorji

prof. dr. Miha Tomaževič, univ. dipl. inž. grad.

NEKAJ VTISOV IZ KAŠMIRJA PO POTRESU 8. OKTOBRA 2005

UDK: 624.131.55:699.841 (Kašmir)

POVZETEK

Povzetek I Članek opisuje posledice potresa 8. oktobra 2005 v pakistanskem Kašmirju in ukrepe za odpravo posledic. Na posameznih značilnih primerih so obrazložene posledice na gradbenih objektih, zidanih in armiranobetonskih stavbah ter mostovih, prikazanih je pa tudi nekaj primerov zemeljskih plazov. Hude poškodbe in porušitve konstrukcij so predvsem posledica neupoštevanja potresne nevarnosti. Neinženirske zidane stavbe so bile grajene iz nekakovostnih materialov in na način, ki ni zagotavljal ustreznega obnašanja, pri armiranobetonskih konstrukcijah pa že pri projektiranju niso bila upoštevana osnovna pravila za zasnovo konstrukcije in detajle armiranja. Na kratko so opisane tudi dejavnosti za odpravo posledic.

Članek opisuje posledice potresa 8. oktobra 2005 v pakistanskem Kašmirju in ukrepe za odpravo posledic. Na posameznih značilnih primerih so obrazložene posledice na gradbenih objektih, zidanih in armiranobetonskih stavbah ter mostovih, prikazanih je pa tudi nekaj primerov zemeljskih plazov. Hude poškodbe in porušitve konstrukcij so predvsem posledica neupoštevanja potresne nevarnosti. Neinženirske zidane stavbe so bile grajene iz nekakovostnih materialov in na način, ki ni zagotavljal ustreznega obnašanja, pri armiranobetonskih konstrukcijah pa že pri projektiranju niso bila upoštevana osnovna pravila za zasnovo konstrukcije in detajle armiranja. Na kratko so opisane tudi dejavnosti za odpravo posledic.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

SOME IMPRESSIONS FROM KASHMIR AFTER THE EARTHQUAKE OF OCTOBER 8, 2005

SUMMARY

Povzetek I Članek opisuje posledice potresa 8. oktobra 2005 v pakistanskem Kašmirju in ukrepe za odpravo posledic. Na posameznih značilnih primerih so obrazložene posledice na gradbenih objektih, zidanih in armiranobetonskih stavbah ter mostovih, prikazanih je pa tudi nekaj primerov zemeljskih plazov. Hude poškodbe in porušitve konstrukcij so predvsem posledica neupoštevanja potresne nevarnosti. Neinženirske zidane stavbe so bile grajene iz nekakovostnih materialov in na način, ki ni zagotavljal ustreznega obnašanja, pri armiranobetonskih konstrukcijah pa že pri projektiranju niso bila upoštevana osnovna pravila za zasnovo konstrukcije in detajle armiranja. Na kratko so opisane tudi dejavnosti za odpravo posledic.

The consequences of the October 8, 2006, earthquake in Pakistani Kashmir on building and civil engineering structures are presented and discussed. The characteristic examples of typical heavily damaged masonry and reinforced-concrete buildings are described and the causes of damage explained. The damage to bridges as well as the examples of landslides are also discussed. It has been found out that most of the damage is a result of lack of earthquake awareness. Non-engineered masonry buildings are built with poor quality materials without usual features to provide earthquake resistance. In the case of engineered RC structures, poor seismic behaviour was the result of inadequate structural layout, the lack of reinforcement and poor details. The activities for disaster relief and mitigation are also briefly mentioned.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si