Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 7,8 - 1990

Avtorji

profesor Sergej Bubnov

NEKAJ NAUKOV ZADNJIH POTRESOV

UDK: 624.131.55

POVZETEK
Nezanesljivost seizmoloških podatkov (Tangshan, Armenija). Pomembnost vpliva lokalne geološke strukture tal na velikost seizmičnih obremenitev zaradi resonance, tudi pri veliki oddaljenosti od epicentra (Mexico). Neprimernost montažnih prefabriciranih sistemov, zlasti montažnih skeletov, zasnovanih na varjenju elementov (Armenija). Jedrski objekti v seizmičnih območjih (JE Krško). Pomen pripravljenosti na potres (Armenija, San Francisco).

POVZETEK

Nezanesljivost seizmoloških podatkov (Tangshan, Armenija). Pomembnost vpliva lokalne geološke strukture tal na velikost seizmičnih obremenitev zaradi resonance, tudi pri veliki oddaljenosti od epicentra (Mexico). Neprimernost montažnih prefabriciranih sistemov, zlasti montažnih skeletov, zasnovanih na varjenju elementov (Armenija). Jedrski objekti v seizmičnih območjih (JE Krško). Pomen pripravljenosti na potres (Armenija, San Francisco).

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

SOME LESSONS FROM THE RECENT EARTHQUAKES

 

POVZETEK
Nezanesljivost seizmoloških podatkov (Tangshan, Armenija). Pomembnost vpliva lokalne geološke strukture tal na velikost seizmičnih obremenitev zaradi resonance, tudi pri veliki oddaljenosti od epicentra (Mexico). Neprimernost montažnih prefabriciranih sistemov, zlasti montažnih skeletov, zasnovanih na varjenju elementov (Armenija). Jedrski objekti v seizmičnih območjih (JE Krško). Pomen pripravljenosti na potres (Armenija, San Francisco).

 

SUMMARY

Uncertainty of seismological data (Tangshan, Armenia). Influence of the local geological site conditions on the seismic actions, because of the resonance phenomenon, even at the great distance of the epicenter (Mexico). Prefabricated structures, based on the welding of elements, namely frame systems, are not reliable (Armenia). Importance of the earthquake preparedness (Armenia, San Francisco). Nuclear power plants in the seismic prove areas (N. P. P. Krško).

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si