Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1980

Avtorji

prof. dr. Štefan Faith, dipl. gr. inž.

NEKAJ MISLI OB IZIDU NOVIH STANDARDOV ZA STABILNOST JEKLENIH NOSILNIH KONSTRUKCIJ

UDK: 624.04.074:389.6

Prikazan je način računanja po novih standardih za stabilnost jeklenih nosilnih konstrukcij JUS U.E7. in podana primerjava med novimi standardi in dosedanjimi tehničnimi predpisi za nosilne jeklene konstrukcije iz leta 1964. Podano je tudi mnenje, da so v standardu za izbočenje JUS U.E7.121 koeficienti varnosti previsoki in tako postanejo konstrukcije manj ekonomične. Potrebno bi bilo diferencirati koeficiente varnosti in jih prilagoditi novejšim izsledkom, s čimer bi se dosegla večja ekonomičnost in zadostna varnost.

Prikazan je način računanja po novih standardih za stabilnost jeklenih nosilnih konstrukcij JUS U.E7. in podana primerjava med novimi standardi in dosedanjimi tehničnimi predpisi za nosilne jeklene konstrukcije iz leta 1964. Podano je tudi mnenje, da so v standardu za izbočenje JUS U.E7.121 koeficienti varnosti previsoki in tako postanejo konstrukcije manj ekonomične. Potrebno bi bilo diferencirati koeficiente varnosti in jih prilagoditi novejšim izsledkom, s čimer bi se dosegla večja ekonomičnost in zadostna varnost.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si