Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1975

Avtorji

Franc Krajnčič, dipl. inž. gr.

Naših 30 let na cestnem omrežju severovzhodne Slovenije

UDK: 711.7:625.7

NAŠIH 30 LET NA CESTNEM OMREŽJU SEVEROVZHODNE SLOVENIJE
Avtor podaja podroben pregled del na cestnem omrežju severovzhodne Slovenije, ki jih je opravilo Cestno podjetje Maribor. V članku so tudi drugi tehnični podatki o tem podjetju. x

NAŠIH 30 LET NA CESTNEM OMREŽJU SEVEROVZHODNE SLOVENIJE

Avtor podaja podroben pregled del na cestnem omrežju severovzhodne Slovenije, ki jih je opravilo Cestno podjetje Maribor. V članku so tudi drugi tehnični podatki o tem podjetju.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

The 30 years of road net in the NE of Slovenia

 

NAŠIH 30 LET NA CESTNEM OMREŽJU SEVEROVZHODNE SLOVENIJE
Avtor podaja podroben pregled del na cestnem omrežju severovzhodne Slovenije, ki jih je opravilo Cestno podjetje Maribor. V članku so tudi drugi tehnični podatki o tem podjetju. x

 

THE 30 YEARS OF ROAD NET IN THE NE OF SLOVENIA

The author gives a detailed surway of road net in the NE of Slovenia, executed by Road Enterprise at Maribor. The paper deals also with other technical data about this enterprise.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si