Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 7,8 - 1990

Avtorji

Rudi Brinšek, dipl. inž. gradb.
Branko Belingar, dipl. inž. elek.

NAČRTOVANI AVTOMATIZIRANI NAČIN TEHNIČNEGA OPAZOVANJA JEZOV V SLOVENIJI

UDK: 627.43:519.68(497-12)

POVZETEK
V članku so predstavljene sedanje metode tehničnega opazovanja hidrotehničnih objektov in načrtovane izboljšave z avtomatizacijo opazovanja, s katero želimo občutno izboljšati kakovost ter zmanjšati stroške opazovanja.
Avtomatizirani način meritev določenih parametrov na objektih, takojšnja obdelava in prenos podatkov v center opazovanja (upravljanja) sestavljajo sistem opazovanja, ki med drugim omogoča tudi boljšo povezavo med statističnim in determinističnim principom (modelom) opazovanja.
Z avtomatizacijo meritev je mogoče objekte opazovati strukturalno, z vključitvijo matematičnega (numeričnega) modeliranja pa je omogočena tudi takojšnja primerjava med dejanskim (izmerjenim) in simuliranim (izračunanim) obnašanjem objektov. Opisano opazovanje poteka v celoti z računalniško mrežo (PC).
Sistem nudi tudi takojšnje alarmiranje, obveščanje in morebitno regulacijo določenih procesov.

POVZETEK

V članku so predstavljene sedanje metode tehničnega opazovanja hidrotehničnih objektov in načrtovane izboljšave z avtomatizacijo opazovanja, s katero želimo občutno izboljšati kakovost ter zmanjšati stroške opazovanja.

Avtomatizirani način meritev določenih parametrov na objektih, takojšnja obdelava in prenos podatkov v center opazovanja (upravljanja) sestavljajo sistem opazovanja, ki med drugim omogoča tudi boljšo povezavo med statističnim in determinističnim principom (modelom) opazovanja.

Z avtomatizacijo meritev je mogoče objekte opazovati strukturalno, z vključitvijo matematičnega (numeričnega) modeliranja pa je omogočena tudi takojšnja primerjava med dejanskim (izmerjenim) in simuliranim (izračunanim) obnašanjem objektov. Opisano opazovanje poteka v celoti z računalniško mrežo (PC).

Sistem nudi tudi takojšnje alarmiranje, obveščanje in morebitno regulacijo določenih procesov.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THE PLANNED AUTOMATIC MONITORING OF DAMS IN SLOVENIA

 

POVZETEK
V članku so predstavljene sedanje metode tehničnega opazovanja hidrotehničnih objektov in načrtovane izboljšave z avtomatizacijo opazovanja, s katero želimo občutno izboljšati kakovost ter zmanjšati stroške opazovanja.
Avtomatizirani način meritev določenih parametrov na objektih, takojšnja obdelava in prenos podatkov v center opazovanja (upravljanja) sestavljajo sistem opazovanja, ki med drugim omogoča tudi boljšo povezavo med statističnim in determinističnim principom (modelom) opazovanja.
Z avtomatizacijo meritev je mogoče objekte opazovati strukturalno, z vključitvijo matematičnega (numeričnega) modeliranja pa je omogočena tudi takojšnja primerjava med dejanskim (izmerjenim) in simuliranim (izračunanim) obnašanjem objektov. Opisano opazovanje poteka v celoti z računalniško mrežo (PC).
Sistem nudi tudi takojšnje alarmiranje, obveščanje in morebitno regulacijo določenih procesov.

 

SUMMARY

In the paper a description is given of methods presently used for the long-term monitoring of hydrotechnical structures (dams, pipelines, etc.) and of the planned improvements which are to be achieved with the introduction of automatic monitoring. By means of the latter it will be possible to improve significantly the quality of measurements and at the same time to reduce the costs of long-term monitoring.

If a number of parameters relating to the structures are measured automatically, then their immediate processing and data transfer to the long-term monitoring centre (the management centre) together represent a monitoring system which provides a better link between results obtained using statistical and deterministic observation models.

With the introduction of automatic monitoring it will be possible, by means of mathematical modelling, to carry out immediate comparisons between the actual (measured) and simulated (calculated) behaviour of hydrotechnical structures. The described monitoring system runs on a computer network using PC’s.

The described system is capable of issuing alarms, as well as routine information bulletins, and can be used for the operation of certain hydraulic regulation processes.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si