Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1987

Avtorji

prof. Sergej Bubnov

MOŽNOSTI POENOTENJA PREDPISOV ZA GRADNJO NA SEIZMIČNIH OBMOČJIH

UDK: 624.131.55:340.145

 

MOŽNOST POENOTENJA PREDPISOV ZA GRADNJO V SEIZMIČNIH OBMOČJIH
Izvleček
Dvajset let obravnave vprašanja poenotenja predpisov za gradnjo v seizmičnih območjih v mednarodnih strokovnih in meddržavnih organizacijah. Posebna vloga EAEE. Akcija mednarodne organizacije za standarde ISO. Osnovne razlike v predpisih: določanje seizmične ogroženosti, lokalnih geoloških vplivov, spektralne analize. Nekatere značilnosti posameznih predpisov. Poseben pristop v novih švicarskih predpisih. Značilnosti ISO predpisa za določanje seizmičnih obremenitev. Skupna načela različnih predpisov kot osnova za harmonizacijo in poenotenje predpisov za gradnjo v seizmičnih območjih.

 

Izvleček

Dvajset let obravnave vprašanja poenotenja predpisov za gradnjo v seizmičnih območjih v mednarodnih strokovnih in meddržavnih organizacijah. Posebna vloga EAEE. Akcija mednarodne organizacije za standarde ISO. Osnovne razlike v predpisih: določanje seizmične ogroženosti, lokalnih geoloških vplivov, spektralne analize. Nekatere značilnosti posameznih predpisov. Poseben pristop v novih švicarskih predpisih. Značilnosti ISO predpisa za določanje seizmičnih obremenitev. Skupna načela različnih predpisov kot osnova za harmonizacijo in poenotenje predpisov za gradnjo v seizmičnih območjih.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THE FEASIBILITY OF HARMONIZATION OF THE EUROPEAN COUNTRIES CODES

 

MOŽNOST POENOTENJA PREDPISOV ZA GRADNJO V SEIZMIČNIH OBMOČJIH
Izvleček
Dvajset let obravnave vprašanja poenotenja predpisov za gradnjo v seizmičnih območjih v mednarodnih strokovnih in meddržavnih organizacijah. Posebna vloga EAEE. Akcija mednarodne organizacije za standarde ISO. Osnovne razlike v predpisih: določanje seizmične ogroženosti, lokalnih geoloških vplivov, spektralne analize. Nekatere značilnosti posameznih predpisov. Poseben pristop v novih švicarskih predpisih. Značilnosti ISO predpisa za določanje seizmičnih obremenitev. Skupna načela različnih predpisov kot osnova za harmonizacijo in poenotenje predpisov za gradnjo v seizmičnih območjih.

 

Summary

Twenty year’s history of dealing with the harmonization of the earthquake resistant regulations in the world. The activities of the international governmental and nongovernmental organizations. Special role of the EAEE. The activity of the International standard organization (ISO). Fundamental distinctions of the regulations: assesment of the seismic risk, influence of the local site conditions, modal analysis. Some characteristics of various regulations. Specific approach of the new Swiss code. Characteristics of the ISO International Standard — Bases for design of structures — Seismic actions on structures. Some common features of various regulations as the ground for the harmonization of the European countries seismic codes.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si