Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1998

Avtorji

prof. Peter Gabrijelčić

MOSTOVI S POŠEVNIMI ZATEGAMI - SIMBOLI ČASA

UDK: 624.21:625.745.1

V Sloveniji posvečamo vse večjo skrb ekološki stabilnosti ' V Z_ L_ I IX jn prvobitnosti naravnega in kakovosti grajenega okolja,
zato težimo pri gradnji cest in avtocest k rešitvam z minimalnimi negativnimi vplivi na okolje. Za ta namen so GRADIS, Biro za projektiranje v Mariboru skupaj s Fakulteto za arhitekturo v Ljubljani in ZRMK razvil tehnologijo gradnje mostnih objektov z ekstremno tanko mostno ploščo na velikih razponih, ki je primerna za gradnjo v ravninskem svetu. Konstrukcijska zasnova mostnega objekta s tremi piloni in poševnimi zategami, ki smo ga zgradili čez reko Ljubljanico v Ljubljani, omogoča radikalno stanjšanje mostne plošče na vsega 40 cm debeline in s tem občutno nižanje avtocestnih nasipov oziroma zvišanje svetle višine pod mostom. Most čez Ljubljanico je namenjen tudi pešcem, zato je skrbno oblikovan v detajlih, njegova v vertikalo razvita mostna konstrukcija pa učinkuje v prostoru kot pomemben urbani znak “landmark”. Na podobnih izhodiščih gradi tudi prvonagrajeni projekt avtocetnega mostu prek reke Mure. Projekt rešuje problem zahteve po ločeni konstrukciji vozišč s dvema vzporedno postavljenima mostnima objektoma. Objekta sta zasnovana kot mostova s poševnimi zategami , z dvema pilonoma A oblike, ki sta postavljena vsak na svojem bregu reke, tako da se nad reko izoblikuje likovno in simbolno zanimliv preplet jeklenih pletenic.

POVZETEK

V Sloveniji posvečamo vse večjo skrb ekološki stabilnosti in prvobitnosti naravnega in kakovosti grajenega okolja, zato težimo pri gradnji cest in avtocest k rešitvam z minimalnimi negativnimi vplivi na okolje. Za ta namen so GRADIS, Biro za projektiranje v Mariboru skupaj s Fakulteto za arhitekturo v Ljubljani in ZRMK razvil tehnologijo gradnje mostnih objektov z ekstremno tanko mostno ploščo na velikih razponih, ki je primerna za gradnjo v ravninskem svetu. Konstrukcijska zasnova mostnega objekta s tremi piloni in poševnimi zategami, ki smo ga zgradili čez reko Ljubljanico v Ljubljani, omogoča radikalno stanjšanje mostne plošče na vsega 40 cm debeline in s tem občutno nižanje avtocestnih nasipov oziroma zvišanje svetle višine pod mostom. Most čez Ljubljanico je namenjen tudi pešcem, zato je skrbno oblikovan v detajlih, njegova v vertikalo razvita mostna konstrukcija pa učinkuje v prostoru kot pomemben urbani znak “landmark”. Na podobnih izhodiščih gradi tudi prvonagrajeni projekt avtocetnega mostu prek reke Mure. Projekt rešuje problem zahteve po ločeni konstrukciji vozišč s dvema vzporedno postavljenima mostnima objektoma. Objekta sta zasnovana kot mostova s poševnimi zategami, z dvema pilonoma A oblike, ki sta postavljena vsak na svojem bregu reke, tako da se nad reko izoblikuje likovno in simbolno zanimliv preplet jeklenih pletenic.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

CABLE - STAYED BRIDGES - EPOCH SYMBOLS

V Sloveniji posvečamo vse večjo skrb ekološki stabilnosti ' V Z_ L_ I IX jn prvobitnosti naravnega in kakovosti grajenega okolja,
zato težimo pri gradnji cest in avtocest k rešitvam z minimalnimi negativnimi vplivi na okolje. Za ta namen so GRADIS, Biro za projektiranje v Mariboru skupaj s Fakulteto za arhitekturo v Ljubljani in ZRMK razvil tehnologijo gradnje mostnih objektov z ekstremno tanko mostno ploščo na velikih razponih, ki je primerna za gradnjo v ravninskem svetu. Konstrukcijska zasnova mostnega objekta s tremi piloni in poševnimi zategami, ki smo ga zgradili čez reko Ljubljanico v Ljubljani, omogoča radikalno stanjšanje mostne plošče na vsega 40 cm debeline in s tem občutno nižanje avtocestnih nasipov oziroma zvišanje svetle višine pod mostom. Most čez Ljubljanico je namenjen tudi pešcem, zato je skrbno oblikovan v detajlih, njegova v vertikalo razvita mostna konstrukcija pa učinkuje v prostoru kot pomemben urbani znak “landmark”. Na podobnih izhodiščih gradi tudi prvonagrajeni projekt avtocetnega mostu prek reke Mure. Projekt rešuje problem zahteve po ločeni konstrukciji vozišč s dvema vzporedno postavljenima mostnima objektoma. Objekta sta zasnovana kot mostova s poševnimi zategami , z dvema pilonoma A oblike, ki sta postavljena vsak na svojem bregu reke, tako da se nad reko izoblikuje likovno in simbolno zanimliv preplet jeklenih pletenic.

SUMMARY

ln Slovenia there has been a lot of consideration for an ecological stability as well as the integrity of natural and built environment. Therefore the construction of roads and motorways tends to avoid any possible negative effects on the environment. Regarding these aims, Gradis - the engineering & project office from Maribor in collaboration with the Faculty of Architecture in Ljubljana and the ZRMK - Institute for Research of Materials and Constructions have developed a technology of building bridges with extremely fine bridge platform on large spans that is suitable for building in flat land regions. The structure of the cable-stayed bridge with three over the river Ljubljanica in the city of Ljubljana allows a radical reduction of the bridge platform to only 38 cm and therefore a considerable reduction of the dimension of the motorway fill as well as a greater clear height under the bridge. The details are carefully elaborated for this is also a pedestrian bridge. Its vertically developed structure creates an import tant landmark. The prize-winning project for the new motorway bridge across the river Mura has similar bases. It comprises two parallel bridging structures in order to permit a separate road structure. Together they form a cable-stayed A-shaped bridge with on two piers- each on its own river bank - so that a visually as well as a simbolically significant game of steel wires is created above the river.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si