Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 10 - 2007

Avtorji

Viktor Markelj, univ. dipl. inž. grad.

MOST ČEZ DRAVO NA PTUJU - ZASNOVA KONSTRUKCIJE

UDK: 624.21:625.745.1

Povzetek | V prispevku je prikazana zasnova in tehnična rešitev mostu preko reke Drave na območju Ptujskega jezera na novi južni vpadnici, ki predstavlja navezavo mesta Ptuj na bodočo hitro cesto Slov. Bistrica - Ormož ter na bodočo avtocesto Maribor -Gruškovje. Mostv dolžini 433 m in širini 18,7 m leži v horizontalni krivini s polmerom 460 m. Uporabljena je moderna zasnova v prednapetem betonu po t.i. sistemu »extradosed bridge«, ki je vmesna stopnja med grednimi mostovi in mostovi s poševnimi zategami (cable-stay bridge). Statični razponi mostu znašajo 65 + 100 + 100 + 100 + 65 = 430 m. Prečni prerez je enocelična škatla, kije vzdolžno prednapeta s klasičnimi kabli znotraj prereza ter dodatno z »extrados« kabli preko štirih dvojnih nizkih pilonov. Izgradnja mostu po inovativni zasnovi novega mostnega sistema, ki se v svetu uporablja šele zadnje desetletje, predstavlja novo stopnico v referenčni kvaliteti slovenske mostogradnje.

Povzetek

V prispevku je prikazana zasnova in tehnična rešitev mostu preko reke Drave na območju Ptujskega jezera na novi južni vpadnici, ki predstavlja navezavo mesta Ptuj na bodočo hitro cesto Slov. Bistrica - Ormož ter na bodočo avtocesto Maribor -Gruškovje. Mostv dolžini 433 m in širini 18,7 m leži v horizontalni krivini s polmerom 460 m. Uporabljena je moderna zasnova v prednapetem betonu po t.i. sistemu »extradosed bridge«, ki je vmesna stopnja med grednimi mostovi in mostovi s poševnimi zategami (cable-stay bridge). Statični razponi mostu znašajo 65 + 100 + 100 + 100 + 65 = 430 m. Prečni prerez je enocelična škatla, kije vzdolžno prednapeta s klasičnimi kabli znotraj prereza ter dodatno z »extrados« kabli preko štirih dvojnih nizkih pilonov. Izgradnja mostu po inovativni zasnovi novega mostnega sistema, ki se v svetu uporablja šele zadnje desetletje, predstavlja novo stopnico v referenčni kvaliteti slovenske mostogradnje.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

BRIDGE OVER THE DRAVA RIVER IN PTUJ - CONCEPTUAL DESIGN

Povzetek | V prispevku je prikazana zasnova in tehnična rešitev mostu preko reke Drave na območju Ptujskega jezera na novi južni vpadnici, ki predstavlja navezavo mesta Ptuj na bodočo hitro cesto Slov. Bistrica - Ormož ter na bodočo avtocesto Maribor -Gruškovje. Mostv dolžini 433 m in širini 18,7 m leži v horizontalni krivini s polmerom 460 m. Uporabljena je moderna zasnova v prednapetem betonu po t.i. sistemu »extradosed bridge«, ki je vmesna stopnja med grednimi mostovi in mostovi s poševnimi zategami (cable-stay bridge). Statični razponi mostu znašajo 65 + 100 + 100 + 100 + 65 = 430 m. Prečni prerez je enocelična škatla, kije vzdolžno prednapeta s klasičnimi kabli znotraj prereza ter dodatno z »extrados« kabli preko štirih dvojnih nizkih pilonov. Izgradnja mostu po inovativni zasnovi novega mostnega sistema, ki se v svetu uporablja šele zadnje desetletje, predstavlja novo stopnico v referenčni kvaliteti slovenske mostogradnje.

Summary

The paper presents design and technical solutions for the bridge over the Drava River on the new south main road, which connects the city of Ptuj with the main road Slov. Bistrica - Ormož and the future motorway Maribor - Gruškovje. The horizontal axes of the 430 m long and 18,7 m wide bridge is in radius of 460 m. The bridge is designed as an »extradosed bridge«, representing an intermediate stage between simple girder bridges and cable-stayed bridges. The structural spans of the bridge amount 65 + 100 + 100 + 100 + 65 = 430 m. In the cross-section, the bridge is a mono-cellular, box-shaped, longitudinal pre-stressed concrete girder, with internal prestressing cables inside and additional extradosed cables over low double pylons. The construction of the innovative designed »extradosed bridge«, being used forthe pastten years now, represents a new, higher step in reference quality of Slovenian bridge design and construction.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si