Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 3 - 1975

Avtorji

Milan Dreu, dipl. inž.

Montaža armiranobetonskih kasetnih plošč

UDK: 69.0571:69.025.22

MONTAŽA ARMIRANOBETONSKIH KASETNIH PLOŠČ
GP Tehnika je v sodelovanju z GP Obnovo gradilo v Henningsdorfu v DDR pet objektov. Eden izmed teh je bil podaljšek hale za izvlačenje kokil v železarni. Objekt, dolg 25 m, je bil pokrit z montažnimi armiranobetonskimi kasetnimi ploščami dolžine 6 m in širine 1,50 do 1,90 m. Teža vsake plošče je znašala od 1500 do 2500 kg. Članek podrobno opisuje montažo teh plošč, pri čemer je bil zaradi specialnih pogojev prenos plošč na streho objekta opravljen s pomočjo helikopterja.

MONTAŽA ARMIRANOBETONSKIH KASETNIH PLOŠČ

GP Tehnika je v sodelovanju z GP Obnovo gradilo v Henningsdorfu v DDR pet objektov. Eden izmed teh je bil podaljšek hale za izvlačenje kokil v železarni. Objekt, dolg 25 m, je bil pokrit z montažnimi armiranobetonskimi kasetnimi ploščami dolžine 6 m in širine 1,50 do 1,90 m. Teža vsake plošče je znašala od 1500 do 2500 kg. Članek podrobno opisuje montažo teh plošč, pri čemer je bil zaradi specialnih pogojev prenos plošč na streho objekta opravljen s pomočjo helikopterja.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Installation of precast concrete slab units (plates)

 

MONTAŽA ARMIRANOBETONSKIH KASETNIH PLOŠČ
GP Tehnika je v sodelovanju z GP Obnovo gradilo v Henningsdorfu v DDR pet objektov. Eden izmed teh je bil podaljšek hale za izvlačenje kokil v železarni. Objekt, dolg 25 m, je bil pokrit z montažnimi armiranobetonskimi kasetnimi ploščami dolžine 6 m in širine 1,50 do 1,90 m. Teža vsake plošče je znašala od 1500 do 2500 kg. Članek podrobno opisuje montažo teh plošč, pri čemer je bil zaradi specialnih pogojev prenos plošč na streho objekta opravljen s pomočjo helikopterja.

 

INSTALLATION OF PRECAST CONCRETE SLAB UNITS (PLATES)

In Henningsdorf in DDR the building enterprise »Tehnika« constructed five building objects, in collaboration with the building enterprise »Obnova«. One of these objects was the prolongation of hall for ingots in ironworks. This construction with the length of 25 m has a roof made of precast concrete slab units with the length of 6 m, the largeness of 1.50 to 1.90 m, and the weight of 1500 to 2500 kg. The paper trets in detail the installation of precast plates; the transportation of precast concrete slab units was made by emergency of helicopter.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si