Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 5-7 - 1998

Avtorji

dr. Marjan Stanek, dipl. inž. gradb.

MODELIRANJE ARMATURE TER NJENE POVEZAVE Z BETONOM

UDK: 624.048:624.012.45:519.6

Pri načrtovanju zahtevnih armiranobetonskih konstrukcij ter pri določanju njihove največje nosilnosti moramo uporabiti analizo, ki upošteva tiste nelinearne lastnosti betona in armature, ki imajo največji vpliv na pomike. To so predvsem večosno elasto-plastično obnašanje betona pri tlaku, nastajanje in širjenje razpok pri nategu, elasto-plastično obnašanje armature ter medsebojno povezavo med armaturo in betonom. V tem prispevku obravnavamo numerično modeliranje armature ter njene povezave z betonom. Največkrat definiramo vsako od omenjenih lastnosti posebej, nato pa njihov vpliv na obnašanje konstrukcije med seboj povežemo z običajnimi prijemi metode končnih elementov. V članku obravnavamo numerični model, pri katerem so armaturne palice vstavljene v končni element betona (“embedded reinforcement”), in ki dovoljuje relativni zdrs med materialoma.

POVZETEK

Pri načrtovanju zahtevnih armiranobetonskih konstrukcij ter pri določanju njihove največje nosilnosti moramo uporabiti analizo, ki upošteva tiste nelinearne lastnosti betona in armature, ki imajo največji vpliv na pomike. To so predvsem večosno elasto-plastično obnašanje betona pri tlaku, nastajanje in širjenje razpok pri nategu, elasto-plastično obnašanje armature ter medsebojno povezavo med armaturo in betonom. V tem prispevku obravnavamo numerično modeliranje armature ter njene povezave z betonom. Največkrat definiramo vsako od omenjenih lastnosti posebej, nato pa njihov vpliv na obnašanje konstrukcije med seboj povežemo z običajnimi prijemi metode končnih elementov. V članku obravnavamo numerični model, pri katerem so armaturne palice vstavljene v končni element betona (“embedded reinforcement”), in ki dovoljuje relativni zdrs med materialoma.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

MODELLING OF REINFORCEMENT EMBEDDED INTO CONCRETE

Pri načrtovanju zahtevnih armiranobetonskih konstrukcij ter pri določanju njihove največje nosilnosti moramo uporabiti analizo, ki upošteva tiste nelinearne lastnosti betona in armature, ki imajo največji vpliv na pomike. To so predvsem večosno elasto-plastično obnašanje betona pri tlaku, nastajanje in širjenje razpok pri nategu, elasto-plastično obnašanje armature ter medsebojno povezavo med armaturo in betonom. V tem prispevku obravnavamo numerično modeliranje armature ter njene povezave z betonom. Največkrat definiramo vsako od omenjenih lastnosti posebej, nato pa njihov vpliv na obnašanje konstrukcije med seboj povežemo z običajnimi prijemi metode končnih elementov. V članku obravnavamo numerični model, pri katerem so armaturne palice vstavljene v končni element betona (“embedded reinforcement”), in ki dovoljuje relativni zdrs med materialoma.

SUMMARY

At the numerical modelling of reinforced concrete structures the behaviour of concrete and reinforcement, as well as their interdependence must be considered. Most often each of the mentioned properties is defined individually, then their influence to the behaviour of the structure is interconnected by the usual steps of the finite element method. The article deals with the numerical model where the reinforcement rods are embedded into the finite element of concrete and which allows relative sliding between the two materials.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si