Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1994

Avtorji

mag. Vladimir Gumilar, dipl. gradb. inž., mladi raziskovalec
doc. dr. Janez Reftak

MODEL SISTEMA KAKOVOSTI ZA PROJEKTIRANJE

UDK: 006.83:624

POVZETE K - .....
Kakovost izdelkov in storitev s področja graditeljstva moramo približati evropski in mednarodni ravni. V prispevku obravnavamo zagotavljanje kakovosti kot sestavni del uspešne, tržno in h kupcu usmerjene poslovne strategije gradbenih podjetij. Vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti in standardnih ukrepov, ki jih predvidevajo standardi kakovosti serije SLS ISO 9000, predstavlja interne aktivnosti gradbenih podjetij, ki so podlaga za doseganje in zagotavljanje zahtevanega nivoja kakovosti gradbenih proizvodov in storitev. Določili smo osnovne elemente modela sistema kakovosti, ki bi jih v skladu z zahtevami SLS ISO 9001 moralo pripraviti projektantsko podjetje. Podrobneje smo predstavili ukrepe obvladovanja projektiranja.

POVZETEK

Kakovost izdelkov in storitev s področja graditeljstva moramo približati evropski in mednarodni ravni. V prispevku obravnavamo zagotavljanje kakovosti kot sestavni del uspešne, tržno in h kupcu usmerjene poslovne strategije gradbenih podjetij. Vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti in standardnih ukrepov, ki jih predvidevajo standardi kakovosti serije SLS ISO 9000, predstavlja interne aktivnosti gradbenih podjetij, ki so podlaga za doseganje in zagotavljanje zahtevanega nivoja kakovosti gradbenih proizvodov in storitev. Določili smo osnovne elemente modela sistema kakovosti, ki bi jih v skladu z zahtevami SLS ISO 9001 moralo pripraviti projektantsko podjetje. Podrobneje smo predstavili ukrepe obvladovanja projektiranja.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

MODEL OF THE QUALITY SYSTEM FOR DESIGN

POVZETE K - .....
Kakovost izdelkov in storitev s področja graditeljstva moramo približati evropski in mednarodni ravni. V prispevku obravnavamo zagotavljanje kakovosti kot sestavni del uspešne, tržno in h kupcu usmerjene poslovne strategije gradbenih podjetij. Vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti in standardnih ukrepov, ki jih predvidevajo standardi kakovosti serije SLS ISO 9000, predstavlja interne aktivnosti gradbenih podjetij, ki so podlaga za doseganje in zagotavljanje zahtevanega nivoja kakovosti gradbenih proizvodov in storitev. Določili smo osnovne elemente modela sistema kakovosti, ki bi jih v skladu z zahtevami SLS ISO 9001 moralo pripraviti projektantsko podjetje. Podrobneje smo predstavili ukrepe obvladovanja projektiranja.

SUMMARY

The quality of products and services in the Slovenian construction industry should be comparable to European and international one. Quality assurance (QA), a constituent part of successful, market and customer oriented business strategy, is presented in the paper. The development of the quality system and implementation of standard measures, as required by the international quality standards SLS ISO 9000, are internal activities of the construction companies. Their aim is to reach and assure the required quality of the construction products and services. The basic elements of a design company quality system in accordance to requirements of the SLS ISO 9001 standard are described. The measures of the design control are presented in details.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si