Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1984

Avtorji

M. Razinger
J. Zupan
M. Penca
M. Novic
Kemijski inštitut Boris Kidrič

MINIRACUNALNIŠKI INFORMACIJSKI SISTEM ZA HITRO KARAKTERIZACIJO SNOVI, POMEMBNIH V GRADBENIŠTVU

UDK: 659.24:624

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si