Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 4 - 1975

Avtorji

Edvard Mali, dipl. inž.
Tomo Gečev, dipl. inž.

Mikro aeriranje kot element zgradbe in oblikovanja lastnosti lahkih betonov iz ekspandiranih glin

Povzetek
V dosedanjih konceptih smo pri lahkih betonih iz ekspandiranih glin iskali povečanje trdnosti z dodajanjem mineralnega peska ter s povečanjem vsebnosti cementa oziroma cementnega kamna. Pri tem pa se je povečala gostota (prost, teža) in s tem tudi koeficient toplotne vrednosti L
Pri nižjih markah izpod MB 150 in pri nižjih gostotah izpod ca. 1,25 kg/dm3 je bilo problematično doseganje kompaktnosti oziroma vodotesnosti betonov in s tem antikorozivne zaščite armature.
Iz prikazanih rezultatov in podane obravnave sledi, da je z mikro aeriranjem v različnih, predvsem v višjih stopnjah vsebnosti mikro por (nad 5 vol-%>) možno reševati probleme trdnosti in vodotesnosti pri nizkih gostotah in nizkih vrednostih koeficientov toplotne prevodnosti 1 lahkih betonov in ekspandiranih glin.
Z mikro aeriranjem se bistveno zboljšujejo tudi re-ološke lastnosti lahkih betonov iz ekspandiranih glin v svežem stanju.

Povzetek

V dosedanjih konceptih smo pri lahkih betonih iz ekspandiranih glin iskali povečanje trdnosti z dodajanjem mineralnega peska ter s povečanjem vsebnosti cementa oziroma cementnega kamna. Pri tem pa se je povečala gostota (prost, teža) in s tem tudi koeficient toplotne vrednosti λ.

Pri nižjih markah izpod MB 150 in pri nižjih gostotah izpod ca. 1,25 kg/dm3 je bilo problematično doseganje kompaktnosti oziroma vodotesnosti betonov in s tem antikorozivne zaščite armature.

Iz prikazanih rezultatov in podane obravnave sledi, da je z mikro aeriranjem v različnih, predvsem v višjih stopnjah vsebnosti mikro por (nad 5 vol-%) možno reševati probleme trdnosti in vodotesnosti pri nizkih gostotah in nizkih vrednostih koeficientov toplotne prevodnosti λ lahkih betonov in ekspandiranih glin.

Z mikro aeriranjem se bistveno zboljšujejo tudi reološke lastnosti lahkih betonov iz ekspandiranih glin v svežem stanju.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si