Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 3,4 - 1987

Avtorji

Gorazd Strniša, dipl. inž. gr.
Ivan Lesjak, dipl. inž. gr.

METODA "CAPWAPC" KOT ALTERNATIVA KLASIČNI STATIČNI OBREMENILNI PREIZKUŠNJI

UDK: 624.04+620.17:519.6

 

Povzetek
Članek opisuje princip metode CAPWAP/C, s pomočjo katere določamo iz pridobljenih podatkov PDA meritev karakteristike tal, kamor je kol zabit, in mejno statično nosilnost kola. Kratka poglavja opisujejo matematični model kola in zemljine, algoritem in rezultate metode in simulacijo statičnega obremenilnega testa.

 

Povzetek

Članek opisuje princip metode CAPWAP/C, s pomočjo katere določamo iz pridobljenih podatkov PDA meritev karakteristike tal, kamor je kol zabit, in mejno statično nosilnost kola. Kratka poglavja opisujejo matematični model kola in zemljine, algoritem in rezultate metode in simulacijo statičnega obremenilnega testa.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

CAPWAP/C METHOD LIKE ALTERNATIVE STATIC LOAD TEST OP PILES

Summary

The article describes CAPWAP/C method for determination characteristics of soil and static bearing capacity of pile based on dynamic measurements with PILE DRIVING ANALYZER. Short sections provide mathematic model of soil and pile, flow chart, results of method and simulation of static load test.

Povzetek
Članek opisuje princip metode CAPWAP/C, s pomočjo katere določamo iz pridobljenih podatkov PDA meritev karakteristike tal, kamor je kol zabit, in mejno statično nosilnost kola. Kratka poglavja opisujejo matematični model kola in zemljine, algoritem in rezultate metode in simulacijo statičnega obremenilnega testa.

 

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si