Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 2 - 2003

Avtorji

izr. prof. dr. Vojko Matko

MERJENJE POROZNOSTI OB UPORABI KVARČNIH KRISTALOV

UDK: 539.21.084:549.08

POVZETEK Postavljena metoda je bila razvita zaradi potrebe po bolj natančnem
merjenju poroznosti malih trdnih delcev (mase približno 1 g]. Novost je v uporabi kapacitivno odvisnih kristalov. Članek predstavlja nov senzor in njegovo frekvenčno odvisnost od prostornine, V nadaljevanju je prikazana nova ideja vzbujanja senzorja s stohastičnimi signali in zmanjšanje merilne negotovosti vpliva sistema (senzorja]. Predstavljeni so eksperimentalni rezultati merjenja poroznosti vulkanskih kamnin z merilno begotovostjo 0,1 % v temperaturnem območju 10-30 °C.

POVZETEK

Postavljena metoda je bila razvita zaradi potrebe po bolj natančnem merjenju poroznosti malih trdnih delcev (mase približno 1 g). Novost je v uporabi kapacitivno odvisnih kristalov. Članek predstavlja nov senzor in njegovo frekvenčno odvisnost od prostornine, V nadaljevanju je prikazana nova ideja vzbujanja senzorja s stohastičnimi signali in zmanjšanje merilne negotovosti vpliva sistema (senzorja). Predstavljeni so eksperimentalni rezultati merjenja poroznosti vulkanskih kamnin z merilno begotovostjo 0,1 % v temperaturnem območju 10-30 °C.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

MEASUREMENT OF POROSITY USING QUARTZ CRYSTALS

SUMMARY

POVZETEK Postavljena metoda je bila razvita zaradi potrebe po bolj natančnem
merjenju poroznosti malih trdnih delcev (mase približno 1 g]. Novost je v uporabi kapacitivno odvisnih kristalov. Članek predstavlja nov senzor in njegovo frekvenčno odvisnost od prostornine, V nadaljevanju je prikazana nova ideja vzbujanja senzorja s stohastičnimi signali in zmanjšanje merilne negotovosti vpliva sistema (senzorja]. Predstavljeni so eksperimentalni rezultati merjenja poroznosti vulkanskih kamnin z merilno begotovostjo 0,1 % v temperaturnem območju 10-30 °C.

In response to a need for a more accurate porosity measuring method for small solid samples (approximately 1 g in mass) the porosity measurement sensor using a sensitive capacitive-dependent crystal was developed. This paper presents the new sensor and his frequency dependence on the volume. In addition, the new idea of the excitation of the entire sensor with stochastic test signals is described, and the porosity measuring method is provided. The latter includes the influence of test signals on the weighting function uncertainty. The experimental results of the porosity determination in volcanic rock samples are presented. The uncertainty of the porosity measurement is less than 0.1 % in the temperature range 10-30 °C.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si