Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 6-8 - 1997

Avtorji

doc. dr. Jože Panjan, dipl. ing. gr.

MERITVE VELIKOSTI SUSPENDIRANIH DELCEV PRI ČIŠČENJU KOMUNALNIH VOD

UDK: 628.35:628.4:543.3

POVZETE
Obravnavane so meritve velikosti delcev
- suspenzije na čistilni napravi komunalnih odpadnih vod in sicer na dotoku in iztoku iz pilotne čistilne naprave, iz prezračevalnega (areacijskega) bazena ter usedalnega cilindra (“mirnega” usedanja) in zgoščevanja. Opisani sta določitvi volumske oz. masne koncentracije in granulometrijski sestav suspendiranih snovi po tehnološki obdelavi odpadne vode ter v fazi kosmičenja, usedanja in zgoščevanja v naknadnih usedalnikih oz. v zgošče-valnikih. Opravljenih je bilo devet 24-urnih celostnih poizkusov v cilindru enake višine kot bodoči usedalniki na čistilni napravi. Z laserskim merilnikom velikosti delcev

POVZETEK

Obravnavane so meritve velikosti delcev - suspenzije na čistilni napravi komunalnih odpadnih vod in sicer na dotoku in iztoku iz pilotne čistilne naprave, iz prezračevalnega (areacijskega) bazena ter usedalnega cilindra (“mirnega” usedanja) in zgoščevanja. Opisani sta določitvi volumske oz. masne koncentracije in granulometrijski sestav suspendiranih snovi po tehnološki obdelavi odpadne vode ter v fazi kosmičenja, usedanja in zgoščevanja v naknadnih usedalnikih oz. v zgošče-valnikih. Opravljenih je bilo devet 24-urnih celostnih poizkusov v cilindru enake višine kot bodoči usedalniki na čistilni napravi. Z laserskim merilnikom velikosti delcev - particle sizerjem so bile določene volumske koncentracije in granulometrijski sestav suspendiranih delcev velikosti od 1.9 do 564 pm.

Ključne besede: Čistilna naprava, reaktor, usedalnik, meritve, laserski merilnik velikosti delcev, kosmi, matematični model, suspendirani delci, cilinder, kosmičenje.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Measurements of suspended particles’ size in the process of municipal wastewater treatment

POVZETE
Obravnavane so meritve velikosti delcev
- suspenzije na čistilni napravi komunalnih odpadnih vod in sicer na dotoku in iztoku iz pilotne čistilne naprave, iz prezračevalnega (areacijskega) bazena ter usedalnega cilindra (“mirnega” usedanja) in zgoščevanja. Opisani sta določitvi volumske oz. masne koncentracije in granulometrijski sestav suspendiranih snovi po tehnološki obdelavi odpadne vode ter v fazi kosmičenja, usedanja in zgoščevanja v naknadnih usedalnikih oz. v zgošče-valnikih. Opravljenih je bilo devet 24-urnih celostnih poizkusov v cilindru enake višine kot bodoči usedalniki na čistilni napravi. Z laserskim merilnikom velikosti delcev

SUMMARY

Measurements of particles’ size of dense suspensions of wastewater in inflow, biochemical and chemical reactors, sedimentation and thickening tanks, as well as the outflow were performed. Volumetric and mass concentrations of particles along with the granulometric composition were determined. Nine 24-hours thorough experiments were conducted in a cylinder of the same heigth as the designed final settlers on the wastewater treatment plant. Particles’ sizes from 1.9 to 564 pm were detected and analysed with the help of a laser particles-sizer.

Key words: Wastewater treatment plants, biochemical-chemical reactor settling tanks, measurements, laser particle sizer floc-sludge floes, mathematical model, suspended particles, column, flocculation

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si