Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1 - 1977

Avtorji

Janez Klugler, dipl. inž. gr.

Melioracije kmetijskih zemljišč v SR Sloveniji

UDK: 631.6

Članek prikazuje, kako se je po drugi svetovni vojni v Jugoslaviji, zlasti pa v Sloveniji zmanjševal fond kmetijskih zemljišč. Po drugi strani pa nujno iščemo novih možnosti za povečanje proizvodnje hrane. Melioracije zemljišč so pri tem prvenstvenega pomena.

Članek prikazuje, kako se je po drugi svetovni vojni v Jugoslaviji, zlasti pa v Sloveniji zmanjševal fond kmetijskih zemljišč. Po drugi strani pa nujno iščemo novih možnosti za povečanje proizvodnje hrane. Melioracije zemljišč so pri tem prvenstvenega pomena.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Melioration of agricultural grounds in SR Slovenia

 

Članek prikazuje, kako se je po drugi svetovni vojni v Jugoslaviji, zlasti pa v Sloveniji zmanjševal fond kmetijskih zemljišč. Po drugi strani pa nujno iščemo novih možnosti za povečanje proizvodnje hrane. Melioracije zemljišč so pri tem prvenstvenega pomena.

 

The paper describes the diminution of agricultural grounds in Yugoslavia, especially in Slovenia, after the world war two. Beside this it is necesary to mention another situation: searching new possibilities of increasing the food production the melioration of agricultural grounds is in the first plane of rural culture.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si